DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kuantum Kimyası KM   329 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Birgül YAZICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dalga-parçacık ilişkisi, Schrödinger dalga denklemi, atomun elektron yapısı ve molekül orbitallerini kavratmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Parçacık-dalga ilişkisi, bir boyutlu kutuda tanecik, dalga özelliğinden kaynaklanan belirsizlik, Schrödinger dalga denklemi, hidrojen atomu, çok elektronlu atomlar, moleküllerin yapısı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Parçacık dalga ilişkisini kavrar.
2) Dalga fonksiyonlarını açıklar.
3) Schrödinger dalda denklemi ile tanecik ilişkisini açıklar.
4) Çok elektronlu atomların yapısını kavrar.
5) Moleküllerin yapısını açıklar.
6) Kuantum mekaniksel tünellemeyi kavrar.
7) Atomik orbitalleri kavrar.
8) Molekül orbitalleri kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Parçacık-Dalga İkilemi Ders kitabı ve internet Anlatım
2 Maddenin Dalga Özellikleri Ders kitabı ve internet Anlatım
3 Bir Boyutlu Kutudaki Parçacık Ders kitabı ve internet Anlatım
4 Dalga Fonksiyonları Ders kitabı ve internet Anlatım
5 Maddenin Dalga özelliğindeki belirsizlik Ders kitabı ve internet Anlatım
6 Heisenberg belirsizlik ilkesi Ders kitabı ve internet Anlatım
7 Bir boyutlu Schröndinger Dalga Denklemi Ders kitabı ve internet Anlatım
8 Ara Sınav Ders kitabı ve ders notları Yazılı Sınav
9 Kuantum Mekaniksel Tünelleme Ders kitabı ve internet Anlatım
10 Dönme hareketi Ders kitabı ve internet Anlatım
11 Hidrojen Atomu, Bohr kuramı Ders kitabı ve internet Anlatım
12 Çok elektronlu atomlar Ders kitabı ve internet Anlatım
13 Atomik orbitaller Ders kitabı ve internet Anlatım
14 Moleküllerin yapısı Ders kitabı ve internet Anlatım
15 Molekül orbitalleri Ders kitabı ve internet Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı ve ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kimyacılar İçin Kuantum Mekanik, Prof.Dr.David O. Hayward, Çeviren:Prof.Dr.Mahmut Acımış, Abant İzzet baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı, 2008.