DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spectroscopi 1 KM   439 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arif HASANOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARİF HASANOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ARİF HASANOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı UV, IR gibi spektroskopik yöntemlerin kullanılması ile yapı aydınlatılması konusunu sunmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste spektroskopik yöntemler anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) UV tekniğini kavrar
2) IR tekniğini ileri düzeyde kavrar
3) Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) tekniğini kavrar
4) Spektrumların yorumlanmasını kavrar
5) Bilinmeyen örneklerin analizini açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spektroskopide kullanılan önemli terimler ve mevcut spektroskopi cihazları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
2 Spektroskopik yöntemler ve bunların genel kullanım alanları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
3 Ultraviyole ve görünür bölge spektroskopisi: Elektronik uyarma, Lambert-Beer Yasası Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
4 Ultraviyole ve görünür bölge spektroskopisi: Kromoforlar, Elektronik geçiş türleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Ultraviyole spektrumu, Yapı Değerlendirmesi ve Genel Kurallar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Organik yapıların teorik maksimum absorpsiyon dalga boylarının hesaplanması Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Yeni çıkan UV cihazlarındaki modifikasyonlar, uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav
9 İnfrared Spektroskopisi: Çalışma prensibi, moleküler titreşim türleri, infrared bölgesinde soğurma Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 İnfrared spektrumu, yapı değerlendirmesi ve genel kurallar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 İnfrared spektrumunu etkileyen etkenler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İnfrared spektrumu ve kapalı formülü verilen karmaşık yapıların bulunması-uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Yeni çıkan IR cihazlarındaki modifikasyonlar, uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Nanoteknolojide kullanılan spektroskopik cihazlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Nanoteknolojide kullanılan spektroskopik cihazlarla yapılan analizlerin değerlendirilmesi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar