DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spektroskopide kullanılan önemli terimler ve mevcut spektroskopi cihazları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
2 Spektroskopik yöntemler ve bunların genel kullanım alanları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
3 Ultraviyole ve görünür bölge spektroskopisi: Elektronik uyarma, Lambert-Beer Yasası Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
4 Ultraviyole ve görünür bölge spektroskopisi: Kromoforlar, Elektronik geçiş türleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Ultraviyole spektrumu, Yapı Değerlendirmesi ve Genel Kurallar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Organik yapıların teorik maksimum absorpsiyon dalga boylarının hesaplanması Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Yeni çıkan UV cihazlarındaki modifikasyonlar, uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav
9 İnfrared Spektroskopisi: Çalışma prensibi, moleküler titreşim türleri, infrared bölgesinde soğurma Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 İnfrared spektrumu, yapı değerlendirmesi ve genel kurallar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 İnfrared spektrumunu etkileyen etkenler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İnfrared spektrumu ve kapalı formülü verilen karmaşık yapıların bulunması-uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Yeni çıkan IR cihazlarındaki modifikasyonlar, uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Nanoteknolojide kullanılan spektroskopik cihazlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Nanoteknolojide kullanılan spektroskopik cihazlarla yapılan analizlerin değerlendirilmesi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar