DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anorganik Kimya 1 KM   219 3 4 4 6

Ön Koşul Dersleri KM219 Anorganik Kimya 1
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMEL YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMEL YILDIZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin inorganik kimyaya giriş, atom yapısı, kristal katılar ve temel grup elementleri kimyası konularını kavraması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
İnorganik kimyaya giriş bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1.Anorganik kimyanın kapsamını kavrar
2) 2.Atom ve yapısı hakkında bilgi sıralar
3) 3.Simetri ve grup kuramını tanımlar
4) 4.Asit-baz kavramlarını sunar
5) 5.Kristal ve çeşitlerini tanımlar
6) 6.Grup elementleri ve kullanım yerlerini sınıflandırır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnorganik Kimyaya Giriş Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
2 Atom yapısı Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
3 Atomların periyodik özellikleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
4 Basit bağlanma kuramı Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
5 Lewis elektron nokta yapıları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
6 Simetri elemanları ve işlemleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
7 Nokta grupları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 s ve p orbitallerinden molekül olrbitallerinin oluşumu Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
10 d orbitallerinden oluşan molekül orbitalleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
11 Asit-baz ve alıcı-verici kimyası Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
12 Sert-yumuşak asitler ve bazlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
13 Kristal katılar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
14 Temel grup elementleri kimyası Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Gösterip Yaptırma
15 Genel tekrar Genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notuİnorganik Kimya, Gary Miessler, Donald A. Tarr,2009 Palme Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar
Anorganik Kimya Prof. Dr. Saim Özkar