DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Kimya Lab. 1 KM   229 3 0 2 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Elife Sultan GİRAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.ELİFE SULTAN GİRAY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ELİFE SULTAN GİRAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
teorik bilgilerden yararlanarak laboratuar becerisinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği
saflaştırma teknikleri , organik sentez

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) organik bileşiklerin saflaştırılması ve sentezini yapar
2) laboratuar becerisini geliştirir
3) teorik bilgilerini uygulamada kullanır
4) organik kimyanın temel prensiplerini kavrar
5) Fonksiyonel grupları kavrar
6) organik kimya sorularını çözme becerisi geliştirir.
7) Öğrenci organik tepkimelerin nasıl gerçekleştiği ve bunların günlük hayattaki yerini kavrar.
8) takım çalışmasına katılıp ve takımı yönlendirir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 laboratuarda temel işlemler kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
2 saflaştırma teknikleri kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
3 saflaştırma teknikleri kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
4 saflaştırma teknikleri kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
5 saflaştırma teknikleri kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
6 saflaştırma teknikleri kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
7 alkanların halojenlenmesi kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav kitaplardan çalışma Yazılı Sınav
9 t-butilklorür sentezi kitaplardan çalışma Yazılı Sınav
10 n-butilbromür sentezi kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
11 2-hekzanol sentezi kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
12 Ağrı kesici tabletteki etkin maddelerin analizi kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
13 Sentezlenen bileşiklerin FT-IR analizi kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
14 Sentezlenen bileşiklerin FT-IR analizi kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
15 telafi deneyleri kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kitaplardan çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar