DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Geometri 1 MT   123 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zerrin Gül ESMERLİGİL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Düzlem ve uzayda koordinat sistemlerini anlamak ve geometrik özelliklerini kavramak. Denklem sistemleri ve matrisler arasındaki ilişkiyi kavramak.
Dersin İçeriği
Lineer Denklem Sistemleri, Düzlemsel Koordinatlar,Dik Koordinatlar, Vektörler, Düzlemde koordinat Dönüşümleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lineer Denklem sistemlerini değişik yöntemlerle çözer
2) Düzlemsel Koordinatlar (Sayı Doğrusu, Dik, Paralel, Kutupsal ve Homogen Koordinatlar) kavramlarını açıklar.
3) Uzayda Dik Koordinatları kullanarak geometrik kavramları açıklayar.
4) Vektör kavramını öğrenir.
5) Vektörlerle ilgili işlemleri yapabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
X
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
X
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
X
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
X
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
X
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
X
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lineer Denklem Sistemleri Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Matrisler, Elemanter Satır İşlemleri ve Eşelon matrisler Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Matrislerin Lineer Denklem Sisteminin Çözümünde Kullanılması Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Permütasyonlar, Determinantlar Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Determinantın özellikleri ve Cramer Kuralı Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Düzlemsel Koordinatlar Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Uzayda dik koordinatlar Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Konuların tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Skaler,Yönlendirilmiş doğru parçaları ve vektörler Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Vektörler cebirine Giriş Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Lineer bağımlı ve Lineer bağımsız vektörler Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
12 İki vektörün skaler çarpımı Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Vektörel çarpma ve karma çarpım Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Vektörel çarpma ve karma çarpımın geometrik yorum ve kullanılışları Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Problem Çözme
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Problem çözümü Ders kitabının ilgili kısımlarının çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar