DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Tarihi MTS   284 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gonca AYIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.GONCA AYIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bilimsel düşünmeyi,bilim felsefesini, matemetiksel düşünmeyi ve antik çağdan günümüze matematik tarihindeki bazı kişilerin hayatlarını ve kadın matematikçileri anlatmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste bilimsel düşünme yöntemi, antik çağda bazı ünlü matematikçilerin hayatı, bazı ünlü kadın matematikçilerin hayatı, matematik tarihinin bazı önemli isimlerinin hayatı, cebir, analiz ve geometrinin kısa tarihi anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır
2) Antik Çağda bazı ünlü matematikçileri tanır.
3) Son 300 yılda yaşamış ünlü matematikçileri tanır.
4) Bazı ünlü kadın katematikçileri tanır.
5) Cebir, geometri ve analizin kısa tarihini kavrar.
6) Bazı ünlü kadın matematikçileri tanır.
7) Geometri tarihini kavrar.
8) Cebir tarihini kavrar.
9) Analiz tarihini kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
X
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
X
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
X
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
X
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
X
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
X
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
2 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
3 Matematiksel düşünme Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
4 Eski uygarlıklarda bilim Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
5 Rönesans ve modern bilim; Aydınlanma çağı ve bilim Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
6 Antik çağda ünlü matematikçiler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
7 Antik çağda ünlü matematikçiler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Son 300 yılda yaşamış ünlü matematikçiler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Son 300 yılda yaşamış ünlü matematikçiler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
11 Son 200 yılda yaşamış ünlü matematikçiler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
12 Ünlü kadın matematikçiler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
13 Ünlü kadın matematikçiler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
14 Geometri tarihi Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
15 Cebir ve analiz tarihi Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuMatematiksel Düşünme’, Cemal Yıldırım, Remzi Kitapevi
‘Bilimsel Düşünme Yöntemi’, Cemal Yıldırım, İmge Kitapevi
‘Bilim Tarihi’, Cemal Yıldırım, Remzi Kitapevi
“Büyük Matematikçiler”, Ioan James, İş Bankası Yayınları 2013.
Diğer Kaynaklar