DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik 1 FM   103 1 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman ÇABUK
Dersi Verenler
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere mekaniğin temel kavram ve prensiplerini kavratmaktır. Ayrıca öğrencilere günlük hayat ve doğadaki bazı mekanik olaylarla ilgili geniş bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Fizik ve ölçme; vektörler; bir boyutta hareket; iki boyutta hareket; hareket kanunları; dairesel hareket ve Newton kanunlarının uygulamaları; statik denge; iş ve enerji; potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; çizgisel momentum ve çarpışma; katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi; yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birim çevirmesini yapar.
2) Vektörlerle ilgili matematik işlemleri yapar.
3) Bir ve iki boyutlu hareketleri analiz eder.
4) Sürtünmeli ve sürtünmesiz sistemlerin hareket denklemlerini Newton kanunlarını kullanarak oluşturur.
5) İş, güç ve enerji kavramlarını arasındaki farkı açıklar.
6) Momentum ve kütle merkezi bilgisini çeşitli sistemlere uygular.
7) Dönme hareketi ve açısal momentum ile ilgili durumları analiz eder.
8) Genel Çekim yasasını açıklar.
9) Yuvarlanma hareketini tanımlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
X
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
X
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
X
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
X
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
X
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
X
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birimler, fiziksel nicelikler ve vektörler Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
2 Bir boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
3 İki boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
4 Newtonun yasaları Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
5 Newtonun yasalarının uygulaması Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
6 Statik denge Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
7 İş ve enerji Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
10 Çizgisel momentum ve itme Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
11 Çarpışma Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
12 Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
13 Dönme kinetik enerjisi Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
14 Yuvarlanma hareketi Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
15 Açısal momentum ve tork Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuFen ve Mühendislik için Fizik, Cilt I, Serway ve Beichner, Çev. Ed. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 1995.
Diğer Kaynaklar
Üniversiteler için Fizik, Bekir Karaoğlu, Seçkin, Temmuz 2012.
Üniversite Fiziği, Cilt 1, Çev. Ed. Hilmi Ünlü, Young and Freedman, Pearson -2009
Fen Bilimciler için Fizik, Giancoli, Ed. Prof. Dr. Gülsen Önengüt, Akademik Yayıncılık, 2009.