DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik 2 FM   104 2 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman ÇABUK
Dersi Verenler
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere temel elektrik ve manyetizma kavram ve prensiplerini kavratmaktır. Ayrıca elektrik ve manyetizma olaylarının teknolojik ve günlük yaşamdaki uygulamalarını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Elektrik yükleri ve elektrik alanı; Gauss kanunu; elektrik potansiyeli; sığa ve dielektrik; akım ve direnç; doğru akım devreleri; manyetik alanlar; manyetik alan kaynakları; Fraday kanunu; özindüksiyon; alternatif akım devreleri; elektromanyetik dalgalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik yüklerinin özelliklerini açıklar.
2) Yüklü parçacıkların elektrik alanındaki hareketini tanımlar.
3) Yük dağılımının doğasına bağlı olarak Gauss ve Coulomb yasasını uygular.
4) Noktasal ve sürekli yük dağılımının potansiyelini hesaplar.
5) Yüklü bir kapasitörde enerji depolanmasını açıklar.
6) Doğru akım devrelerini analiz eder.
7) Elektriksel ölçüm aletleinin işlevlerini kavrar.
8) Manyetik alan kaynaklarını tanımlar.
9) Amper ve Faraday kanunlarını uygular.
10) Elektrik ve manyetik kuvvetler arasındaki farkı belirtir.
11) Elektromanyetik dalga hareketini tanımlar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
X
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
X
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
X
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
X
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
X
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
X
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik yükü ve elektrik alanı Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
2 Gauss yasası Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
3 Gauss yasası uygulaması Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
4 Elektriksel potansiyel Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
5 Sığa ve dielektrikler Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
6 Akım, direnç ve elektromotor kuvvet Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
7 Doğru akım devreleri Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Manyetik alan ve manyetik kuvvetler Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
10 Manyetik alan ve manyetik kuvvetler Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
11 Manyetik alan kaynakları Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
12 Faraday yasası Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
13 Özindiksiyon Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
14 Alternatif akım devreleri Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
15 Elektromanyetik dalgalar Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuFen ve Mühendislik için Fizik, Cilt II, Serway ve Beichner, Çev. Ed. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 1995.
Diğer Kaynaklar
Üniversiteler için Fizik, Bekir Karaoğlu, Seçkin, Temmuz 2012.
Üniversite Fiziği, Cilt II, Çev. Ed. Hilmi Ünlü, Young and Freedman, Pearson -2009.
Fen Bilimciler için Fizik, Giancoli, Ed. Prof. Dr. Gülsen Önengüt, Akademik Yayıncılık, 2009.