DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Geometri MT   122 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zerrin Gül ESMERLİGİL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geometrik bazı özelliklere sahip olan ve herhangi bir biçimde tanımlanan bir noktalar kümesi verildiğinde buna ait denklem ya da denklemleri ve verilen bir denkleme uyan noktalar kümesinin geometrik karakteristiklerini bulmak.
Dersin İçeriği
Düzlemde Koordinat dönüşümleri, Konikler, Koniklerin ortak tanımı, Konik Demetleri, Uzayda Doğru ve Düzlem; Bir dört yüzlünün hacmi ve Uzayda Simetri, Yüzeyler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Düzlemde koordinat dönüşümlerinin ne anlama geldiğini bilir.
2) Çemberin tanımını bilir.
3) Verilen bir denklemin çember olup olmadığını açıklar.
4) Elips, Hiperbol ve Parabol tanımını ve bunların formüllerinin elde edilişini bilir.
5) Odak noktası, asal eksen, yedek eksen,doğrultman kavramlarını ve bunların ne işe yaradığını açıklar.
6) Verilen ikinci dereceden genel bir eğrinin yapılan incelemeler sonucunda hangi kanonik formda olduğunu söyler.
7) Konik demetini açıklar.
8) Uzayda Doğru kavramlarını açıklayar.
9) ve değişik durumlarda olan doğru denklemlerini yazar.
10) Uzayda Düzlem kavramlarını açıklayar.
11) Değişik durumlarda olan düzlem denklemlerini yazar.
12) Yüzey kavramını açıklayabilir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
X
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
X
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
X
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
X
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
X
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
X
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Düzlemde Koordinat dönüşümleri: Ötelemeler Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Düzlemde Koordinat dönüşümleri: Dönmeler Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Koniklerle ilgili hatırlatmalar: Çember, Elips Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Koniklerle ilgili hatırlatmalar: Hiperbol, Parabol Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Koniklerin Ortak tanımı Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Düzlemde ikinci dereceden eğriler Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Düzlemde ikinci dereceden eğriler (Devam) Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Konuların tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Eğri Aileleri: Konik Demetleri Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Uzayda Doğru ve Düzlem: Doğru Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Uzayda Doğru ve Düzlem: Düzlem Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Doğru ve Düzlemle ilgili çeşitli Problemler Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Bir dört yüzlünün hacmi ve uzayda simetri Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Yüzeyler Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Problem çözümü Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabının ilgili kısımlarını çalışmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar