DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matris Kuramı   3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Dilek KAHYALAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.DİLEK KAHYALAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.DİLEK KAHYALAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı matematiğin birçok alanında kullanılan matris kavramını detaylı bir şekilde öğretmek ve bunların uygulama alanlarını göstermektir.
Dersin İçeriği
Bu derste, matris İşemleri, determinantlar ve determinant özellikleri, matris rankı, eşdeğer ve denk matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, bir matrisin adjointi, ters matris, lineer denklem sistemlerinin matrisler ile çözümü, kanonik formlar, kuadratik formlar, karesel formlar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak tanımlar.
2) Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
3) Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar kavrar.
4) Matematiğin temel teorilerini düzgün ve doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak tanımlar.
5) Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısını saptar..
6) Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde uygular.
7) Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri kavrar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Matris İşlemleri Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Matrislerin Determinantları Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Minörler ve Cebirsel Tamamlayıcıları Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Matrislerin Eşdeğerliği Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Adjoint ve Özellikleri Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Denk Matrisler Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Matrislerin Tersi Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Tekrar ve Problem çözme Yazılı Sınav
9 Lineer Denklem Sistemlerinin Matrisler ile Çözümü Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 LU Ayrışımı Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Billineer Formlar Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Kanonik Formlar Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Matris Fonksiyonları Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Genelleştirilmiş Tersler Ders kitabının ilgili bölümlerini okuma ve problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Problem çözümü Tekrar ve problem Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar ve problem Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar