DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kodlama Teorisi MT   415 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gonca AYIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.GONCA AYIK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GONCA AYIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere kodlama teorisinin matematiksel temellerini anlatmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste kaynak kodlaması, tek türlü çözülebilen kodlar, anlık kodlar, Kraft ve McMillan eşitsizlikleri, optimal kodlar, ikili Huffman kodları, kaynakların genişlemesi, entropi ve bilgi, Shannon-Fano kodlaması, 1. Shannon teoremi, bilgi kanalları, ikili simetrik kanallar, güvenilmez kanal kullanımı, hata düzeltme kodları, lineer kodlama anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kodlamanın teknik tanımını kavrar.
2) Kod çeşitlerini tanır.
3) Bilgi ve entropi kavramlarını tanır.
4) Kodlama teorisindeki ilgili temel teoremleri kavrar.
5) Hata düzeltme kavramlarını kavrar.
6) Kraft ve McMillan eşitsizlikleri kavrar.
7) Kaynakların genişlemesini kavrar.
8) Lineer kodlamayı kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaynak kodlaması Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
2 Tek türlü çözülebilen kodlar, anlık kodlar Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
3 Kraft ve McMillan eşitsizlikleri Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
4 Optimal kodlar Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
5 İkili Huffman kodları Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
6 Kaynakların genişlemesi Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
7 Entropi ve bilgi Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Tekrar Yazılı Sınav
9 Shannon-Fano kodlaması Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
10 Shannon un Birinci Teoremi Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
11 Bilgi kanalları Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
12 İkili simetrik kanallar Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
13 Güvenilmez kanal kullanımı Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
14 Lineer kodlama Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Anlatım
Tartışma
15 Tekrar Tekrar Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuInformation and coding theory, G. A. Jones and J.M. Jones, Springer, 2000.
Diğer Kaynaklar