DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mat. Prog. (optimizasyon) MT   474 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zerrin Gül ESMERLİGİL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Optimizasyon yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması yolu ile öğrencilere analitik düşünme ve problem çözme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Optimizasyon teorisine giriş,Sınırsız optimizasyon, Eşitlik şeklinde verilmiş sınırlar altında optimizasyon, Kuhn-Tucker Koşulları,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere analitik düşünme ve problem çözme becerisi kazandırır.
2) Matematiksel problemlerde optimum çözümün öneminin kavranılmasını sağlar.
3) Kısıtsız ve kısıtlı optimizasyon problemlerinin çözüm yöntemlerinin öğrenilmesini sağlar.
4) Farklı optimizasyon algoritmalarının ilgili problemlere uygulama becerisini geliştirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
X
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
X
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
X
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
X
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
X
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
X
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Optimizasyona giriş Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Optimizasyona giriş (devam) Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Sınırsız optimizasyon Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Sınırsız optimizasyon (devam) Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Eşitlik şeklinde verilmiş sınırlar altında optimizasyon Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Eşitlik şeklinde verilmiş sınırlar altında optimizasyon (devam) Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Problem Çözümü Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Eşitsizlik şeklinde verilmiş sınırlar altında optimizasyon Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Eşitsizlik şeklinde verilmiş sınırlar altında optimizasyon (devam) Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Kuhn-Tucker Koşulları Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Kuhn-Tucker Koşulları (devam) Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Dualite Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Problem Çözümü Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Problem çözümü Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar