DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı VIII TE   408 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Cumhuriyet Dönemi Türk romanının gelişimini öğretmek ve Cumhuriyet sonrası Türk romanında yeni eğilimlerin ve modernleşmenin Türk romanına etkilerini incelemektir.
Dersin İçeriği
Milli Edebiyat romanı ile Cumhuriyet romanı arasındaki ilişki, gerçekçilikten postmodernizme Türk romanındaki değişmeler, taşra gerçekçiliği ve Sabahattin Ali'nin romancılığı,Tanpınar ve Huzur romanının Türk edebiyatındaki yeri, modernist romanın özellikleri ve Tutunamayanlar'ı modernist bir roman olarak değerlendirme, Adalet Ağaoğlu'nun Türk romanındaki yeri, postmodernist roman ve İhsan Oktay Anar'ın romancılığı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Milli Edebiyat romanı ile Cumhuriyet romanı arasındaki ilişkiyi açıklar.
2) Gerçekçilikten postmodernizme Türk romanındaki değişmeleri açıklar.
3) Taşra gerçekçiliği ve Sabahattin Alinin romancılığını kavrar.
4) Tanpınar ve Huzur romanının Türk edebiyatındaki yerini açıklar.
5) Modernist romanın özelliklerini ve Tutunamayanları modernist bir roman olarak değerlendirir.
6) Adalet Ağaoğlunun Türk romanındaki yerini kavrar.
7) Postmodernist roman ve İhsan Oktay Anarın romancılığı hakkında bilgi sunar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cumhuriyet'e girerken Türk romanının genel görünümü. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış Anlatım
Tartışma
2 Taşra gerçekliği, Sabahattin Ali'nin gerçekçi roman anlayışı, Kuyucaklı Yusuf. Kuyucaklı Yusuf Anlatım
Tartışma
3 Kuyucaklı Yusufun çözümlemesi. Kuyucaklı Yusuf Anlatım
Tartışma
4 Tanpınar'ın Türk romanındaki yeri, Huzurun modernist bir roman olup olmadığı. Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, Huzur Anlatım
Tartışma
5 Huzur'un çözümlenmesi. Huzur Anlatım
Tartışma
6 Tarihsel roman ve Kemal Tahir'in Türk edebiyat ve düşünce dünyasındaki yeri. Devlet Ana Anlatım
Tartışma
7 Devlet Ana romanının ATÜTçü tezler çerçevesinde çözümlenmesi. Devlet Ana Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Modernist romanın özellikleri, Oğuz Atay'ın Türk edebiyatındaki yeri. Tutunamayanlar Anlatım
Tartışma
10 Tutunamayanlar romanının modernist bir roman olarak çözümlenmesi Tutunamayanlar Anlatım
Tartışma
11 Tutunamayanlar romanının modernist bir roman olarak çözümlenmesi. Tutunamayanlar Anlatım
Tartışma
12 Adalet Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak romanının çözümlenmesi. Ölmeye Yatmak Anlatım
Tartışma
13 Postmodernizm, yeni tarihselcilik, İhsan Oktay Anar Amat romanının çözümlemesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Amat romanının postmodern roman olarak çözümlenmesi, genel değerlendirme Amat romanının çözümlemesi Anlatım
Tartışma
15 Amat romanının postmodern roman olarak çözümlenmesi, genel değerlendirme Amat romanının çözümlemesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar