DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı VIII TE   408 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Cumhuriyet Dönemi Türk romanının gelişimini öğretmek ve Cumhuriyet sonrası Türk romanında yeni eğilimlerin ve modernleşmenin Türk romanına etkilerini incelemektir.
Dersin İçeriği
Milli Edebiyat romanı ile Cumhuriyet romanı arasındaki ilişki, gerçekçilikten postmodernizme Türk romanındaki değişmeler, taşra gerçekçiliği ve Sabahattin Ali'nin romancılığı,Tanpınar ve Huzur romanının Türk edebiyatındaki yeri, modernist romanın özellikleri ve Tutunamayanlar'ı modernist bir roman olarak değerlendirme, Adalet Ağaoğlu'nun Türk romanındaki yeri, postmodernist roman ve İhsan Oktay Anar'ın romancılığı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Milli Edebiyat romanı ile Cumhuriyet romanı arasındaki ilişkiyi açıklar.
2) Gerçekçilikten postmodernizme Türk romanındaki değişmeleri açıklar.
3) Taşra gerçekçiliği ve Sabahattin Alinin romancılığını kavrar.
4) Tanpınar ve Huzur romanının Türk edebiyatındaki yerini açıklar.
5) Modernist romanın özelliklerini ve Tutunamayanları modernist bir roman olarak değerlendirir.
6) Adalet Ağaoğlunun Türk romanındaki yerini kavrar.
7) Postmodernist roman ve İhsan Oktay Anarın romancılığı hakkında bilgi sunar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)