DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazılı Anlatım TES   344 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yazma becerilerinin geliştirilmesi, yazı türlerinin tanıtılması ve ayrıntılarının işlenmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste yazı ve metni oluşturan bileşenler, metnin dili, anlatım biçimleri, form yazı türleri, öğretici metinler, edebi türler, yazma uygulamaları konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yazılı anlatım kavramı ve yazılı anlatımda planlama konularını kavrar.
2) Metin kavramı, metnin dili ve iyi bir cümlenin özellikleni tanır.
3) Anlatım biçimlerini (açıklayıcı, kanıtlayıcı, tasvirci, hikaye ve manzum) tanır.
4) Yazma öğretim yöntemlerini (kontrollü, serbest, dikte, güdümlü, araştırma-incelemeye dayalı yazı çalışmaları) tanır.
5) Form yazıları (özgeçmiş, dilekçe, mektup, telgraf, rapor, karar, ilan, tutanak, tebliğ, resmi yazılar) tanır.
6) Öğretici metinleri (makale, eleştiri, köşe yazısı, sohbet, röportaj, gezi, biyografi) tanır.
7) Edebi türleri tanır.
8) Edebi metnin unsurlarını tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazılı anlatım kavramı, yazılı anlatımda planlama. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Metin kavramı ve metnin dili. İyi bir cümlenin özellikleri. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Anlatım biçimleri (Açıklayıcı, kanıtlayıcı, tasvirci, hikaye ve mazmun) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Yazma öğretim yöntemleri (kontrollü, serbest, dikte, güdümlü, araştırma-incelemeye dayalı yazı çalışmaları) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Form yazılar (Özgeçmiş, dilekçe, mektup, telgraf, rapor, karar, ilan, tutanak, tebliğ, resmi yazılar) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Öğretici metinler (makale, eleştiri, köşe yazısı, sohbet, röportaj, gezi, biyografi) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Öğretici metinler (makale, eleştiri, köşe yazısı, sohbet, röportaj, gezi, biyografi) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Öğretici metinler (makale, eleştiri, köşe yazısı, sohbet, röportaj, gezi, biyografi) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Form yazılar (Özgeçmiş, dilekçe, mektup, telgraf, rapor, karar, ilan, tutanak, tebliğ, resmi yazılar) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Form yazı türü uygulamaları. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Edebi türler. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Edebi metnin unsurlar. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Edebi metnin unsurlar. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Edebi metnin unsurlar. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar