DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Osmanlıca I TE   101 1 4 4 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALUK GÖKALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı eski yazı okuma-yazma yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Arap harflerini, Türkçe kelimeleri Arapça ve Farsça kelimelerden ayırmayı öğrenmek, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuyabilmek, öğrencilere Osmanlı Türkçesini okuma ve yazma yeteneği kazandırmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arap alfabesini tanır.
2) Ağız metinlerini kavrar.
3) Sayıları, hareke ve diğer yardımcı işaretleri tanır.
4) Türkçe sözcüklerden oluşan metinleri yazar.
5) Osmanlıca metinleri transkripsiyon alfabesini kullanarak yeni yazıya aktarır.
6) Osmanlıca metinlerin yazı çeşitlerini kavrar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
X
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
X
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
X
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
X
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
X
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
X
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
X
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
X
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı Türkçesinin özellikleri Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
2 Arap alfabesi tanıtımı (harflerin başta-ortada ve sondaki yazımı). Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
3 Bitişmeyen harfler ve harekeler. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
4 Harflerin ses değerleri Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
5 Arapça-Farsça ve Türkçe sözcükleri ayırdetme. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
6 Türkçe kelimelerde kalınlık-incelik. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
7 Genizsi n, eklerin yazımı. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Ayın. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
10 Hemze ve vav-ı madule. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
11 Elif-i maksure. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
12 Şeddeli kelimeler. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
13 Halklılaştırma. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
14 ay ve günler, ebced. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
15 ay ve günler, ebced. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Faruk K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi grameri, alfa yay., Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, Annonymous, 1977, Architecture and Social Behavior, Lawrence Erlbaum Asscociated, New York Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay.