DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Türkçesi II TE   104 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.YETER TORUN ÖĞRETMEN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.YETER TORUN ÖĞRETMEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı metin bağlamında sözcük türlerini belirleyebilmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste Türkiye Türkçesinin söz varlığına ilişkin genel değerlendirmeler; sözcük türlerine ilişkin genel değerlendirmeler; ayrıntılı olarak sözcük türlerinin incelenmesi (isim, sıfat, zarf, zamir, fiil, edat, bağlaç, ünlem) konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri ve sınırını saptar.
2) Türkçenin sözvarlığını tanır.
3) Türkçede isimleri tanır.
4) Türkçede sıfatları tanır.
5) Türkçede zamirleri tanır.
6) Türkçede zarfları tanır.
7) Türkçede fiilleri tanır.
8) Türkçede edat, bağlaç ve ünlemleri tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkçenin sözvarlığına ilişkin genel değerlendirmeler ve sözcük türlerine genel bir bakış. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 İsim türündeki sözcükler, isimlerin özellikleri ve isim çekim ekleri. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Sıfatlar Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Zamirler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Zarflar Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Metin bağlamında isim, sıfat, zamir ve zarf türünden sözcüklerin belirlenmesi. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Metin bağlamında isim, sıfat, zamir ve zarf türünden sözcüklerin belirlenmesi. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Fiiller ve özellikleri. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Fiil çekimi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Edatlar. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Bağlaçlar ve ünlemler. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Metin bağlamında fiil, edat, bağlaç ve ünlem türünden sözcüklerin belirlenmesi. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Metin bağlamında fiil, edat, bağlaç ve ünlem türünden sözcüklerin belirlenmesi. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Metin bağlamında fiil, edat, bağlaç ve ünlem türünden sözcüklerin belirlenmesi. Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Muharrem Ergin , Türkçe Dil Bilgisi Neşe Atabay, S. Özel, İ. Kutluk, Sözcük Türleri Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi)