DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Halk Edebiyatına Giriş TE   111 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.AYHAN KARAKAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.AYHAN KARAKAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk halk edebiyatının temel kavramlarını ve türlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Türk halk edebiyatının gelişim süreci ve halk edebiyatı manzum-mensur türleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halk edebiyatının doğuşunu ve yayılma sahalarını açıklar.
2) Halk edebiyatının dönemlerini değerlendirir.
3) Halk edebiyatının biçim özelliklerini kavrar.
4) Halk edebiyatının içerik özelliklerini kavrar.
5) Halk edebiyatının manzum türlerini sınıflandırır.
6) Halk edebiyatının mensur türlerini sınıflandırır.
7) Halk biliminin gelişim sürecini açıklar.
8) Halk edebiyatının diğer türlerle ilişkisini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halk edebiyatı kavramı ve edebi türlerin oluşumu Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Genel çizgileriyle halk edebiyatı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Anonim halk edebiyatı ve dini-tasavvufi halk edebiyatı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
4 Aşıklık geleneği ve aşık edebiyatı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
5 Türk halk bilimi, tarihçesi, diğer dallarla ilişkileri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
6 Türk halk biliminde alan araştırması yöntemleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
7 Türk halk edebiyatında biçim, içerik ve üslup Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Türk halk edebiyatında biçim,içerik ve üslup Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
10 Mani kavramı ve mani söyleme geleneği Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Mani türüyle ilgili örnek metinlerin açıklanması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
12 Koşma kavramı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 Koşma türüyle ilgili örnek şiirlerin açıklanması. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 Metin Tahlili Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Genel tekrar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Yayınları, Adana.