DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı II TE   118 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bir yenileşme hareketi olarak Tanzimat düşüncesini kavratmak, dönemin edebi sanatçıları ve eserlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği
Tanzimat döneminin sosyal, siyasal ve kültürel hayata getirdiği yenilikler,Tanzimat dönemi gazeteciliğinin önemi, edebi bir tür olarak şiir, biçim ve içerik,Tanzimat dönemi şairleri, Türk şiirindeki değişim ve eleştirel yaklaşım, Tanzimat dönemi nazım metinleri, Tanzimat dönemi sanatçıları arasındaki edebi ayrılıklar, dönemin çeviri faaliyetleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tanzimat döneminin sosyal, siyasal ve kültürel hayata getirdiği yenilikleri değerlendirir.
2) Romantizm ve neo-klasizmin Türk şiirine etkilerini kavrar.
3) Edebi bir tür olarak şiiri tanımlar, biçim ve içerik analizi yapar.
4) Tanzimat dönemi şairlerini tanır.
5) Türk şiirindeki değişimi ve eleştirel yaklaşımı kavrar.
6) Tanzimat dönemi nazım metinlerini analiz eder.
7) Tanzimat dönemi sanatçıları arasındaki edebi ayrılıkları açıklar.
8) Dönemin çeviri faliyetlerinin önemini kavrar.
9) Romantizmin kuramsal değerlendirmesini yapar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk şiiri hakkında genel bir değerlendirme Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
2 İlk çeviri şiirler ve Türk şiirinde yeni yaklaşımlar Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
3 Şinasi ve Türk şiirine getirdiği yenilikler Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
4 Namık Kemal ve şiiri Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
5 Ziya Paşa ve şiiri Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
6 Şiir tahlilleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
7 Şiir tahlilleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders kitapları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Recaizade Mahmut Ekrem ve şiir üzerine düşünceleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
10 Recaizade Mahmut Ekrem ve şiir üzerine düşünceleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
11 Abdülhak Hamit Tarhan'ın şiirleri ve Türk şiirine getirdiği yenilikler Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
12 Abdülhak Hamit Tarhan'ın şiirleri ve Türk şiirine getirdiği yenilikler Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
13 Muallim Naci ve neo-klasizm Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
14 I. ve II. kuşak şairlerinin değerlendirilmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
15 Tanzimat dönemi edebi faaliyetlerinin genel değerlendirmesi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümler okunacak. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders kitapları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar