DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı II TE   228 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Dersi Verenler
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı 15. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
15. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özellikleri, bu yüzyılın önemli temsilcileri, hayatları, eserleri hakkında bilgiler. 15. yüzyıl Türk edebiyatı ve Çağatay sahasının ilk şairleri, 15. yüzyıl Çağatay sahası şairleri, Emiri, Sekkaki, Lutfi, Mirza Haydar, Mirza Gedayi, Yakini, Atayi, Sultan Hüseyin Baykara, Ali Şir Nevayi hayatı, edebi kişiliği ve eserleri, Azeri Sahası Türk Edebiyatı. Katibi, Bedri Şirvani, Hakiki (Cihanşah Yusuf), Hamidi, Habibinin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri, 15. Yüzyıl Anadolu sahası Türk Edebiyatının genel özellikleri. Ahmedi Dai ve Şeyhinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Ahmet Paşa ve Necatinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, 15. yüzyılın padişah, şehzade ya da devlet adamı olan şairleri: Muradi (II. Murad), Avni (Fatih Sultan Mehmed), Adli (II. Bayezid), Harimi (Şehzade Korkud) , Cem Sultan, Adni (Mahmud Paşa), Nişancı (Karamani) Mehmed Paşa, Cem Şairleri: Sadii Cem, Sirozlu Kandi Sehayi, Haydar Çelebi, Lali, Ayni, Şahidi, Türabi, İvaz Paşazade Atayi, Cemali ve Karamanlı Nizaminin hayatı, edebi kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler, Sarıca Kemal, Melihi ve Mesihinin hayatı, edebi kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler, Ümmi Kemal ve Eşrefoğlu Ruminin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Zeynep Hatun ve Mihrinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, 15. yüzyıl Anadolu sahası mesnevileri ve mensur eserleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 15. yüzyıl Türk Edebiyatının hangi coğrafyalarda var olduğunu kavrar.
2) 15. yüzyıl Çağatay, Azeri ve Anadolu sahası şairlerini tanır.
3) 15. yüzyıl Türk Edebiyatının önemli temsilcilerini tanır.
4) 15. yüzyıl Türk Edebiyatı şairlerinin edebi kişiliği ve eserlerini tanır..
5) 15. yüzyıl divan şiiri örneklerini açıklayıp yorumlar.
6) 15. yüzyıl divan şiirinin genel özelliklerini kavrar.
7) 15. yüzyıl divan şiirini daha önceki yüzyılların şiiriyle karşılaştırır.
8) 15. yüzyıl divan şiirinin dil ve üslup özelliklerini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 15. yüzyıl Türk edebiyatı ve Çağatay sahasının ilk şairleri. Dönemi tanıtan makaleleri okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 15. yüzyıl Çağatay sahası şairleri, Emiri, Sekkaki, Lutfi, Mirza Haydar, Mirza Gedayi, Yakini, Atayi, Sultan Hüseyin Baykara. Örnek metinleri okuma, açıklama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Ali Şir Nevayi hayatı, edebi kişiliği ve eserleri. Şairleri ve dönemi tanıtan makaleleri okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Azeri Sahası Türk Edebiyatı. Katibi, Bedri Şirvani, Hakiki (Cihanşah Yusuf), Hamidi, Habibinin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri. Şairleri ve dönemi tanıtan makaleleri Reading the articles introducing the poets and period. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 15. Yüzyıl Anadolu sahası Türk Edebiyatının genel özellikleri. Ahmedi Dai ve Şeyhinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. İncelenen şairlerin şiirlerinden örnekler. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Ahmet Paşa ve Necatinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. İncelenen şairlerin şiirlerinden örnekler. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 15. yüzyılın padişah, şehzade ya da devlet adamı olan şairleri: Muradi (II. Murad), Avni (Fatih Sultan Mehmed), Adli (II. Bayezid), Harimi (Şehzade Korkut) İncelenen şairlerin şiirlerinden örnekler. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Cem Şairleri: Sadi Cem, Sirozlu Kandi, Sehayi, Haydar Çelebi, Lali, Ayni, Şahidi, Türabi. Örnek metinleri okuma, açıklama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 İvaz Paşazade Atayi, Cemali ve Karamanlı Nizaminin hayatı, edebi kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler. Örnek metinleri okuma, açıklama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Sarıca Kemal, Melihi ve Mesihinin hayatı, edebi kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler. Örnek metinleri okuma, açıklama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Ümmi Kemal ve Eşrefoğlu Ruminin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Örnek metinleri okuma, açıklama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Zeynep Hatun ve Mihrinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Örnek metinleri okuma, açıklama. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 15. yüzyıl Anadolu sahası mesnevileri. Dönemi tanıtan makaleleri okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 15. yüzyıl Anadolu sahası mensur eserleri. Dönemi tanıtan makaleleri okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar