DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri II TE   230 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Refiye ŞENESEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.REFİYE ŞENESEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.REFİYE ŞENESEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk Halk Edebiyatının anonim Türk halk edebiyatı nesri alanında yer alan temel kavramların ve türlerin tanıtılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Anonim Türk halk edebiyatı nesri kapsamında değerlendirebileceğimiz mitoloji, destan, halk hikayesi, efsane, masal, fıkra ve Türk seyirlik oyunları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halk edebiyatının masal türünü kavrar.
2) Halk Edebiyatının masal metinlerini inceleyip değerlendirir.
3) Halk Edebiyatının efsane türünü kavrar.
4) Halk Edebiyatının efsane metinlerini inceleyip değerlendirir.
5) Halk Edebiyatının fıkra türünü kavrar.
6) Halk Edebiyatının fıkra metinlerini inceleyip değerlendirir.
7) Halk Edebiyatındaki Türk seyirlik oyunlarını kavrar.
8) Halk Edebiyatındaki Türk seyirlik oyunlarının metinlerini inceleyip değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halk hikayesi türünün tanıtılması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Halk hikayesi türüyle ilgili örnek metinlerin değerlendirilmesi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Halk hikayesi türüyle ilgili örnek metinlerin değerlendirilmesi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
4 Masal türünün tanıtılması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
5 Masal türüyle ilgili örnek metinlerin değerlendirilmesi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
6 Masal türüyle ilgili örnek metinlerin değerlendirilmesi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
7 Efsane türünün tanıtılması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak Okuma Yazılı Sınav
9 Efsane türüyle ilgili örnek metinlerin değerlendirilmesi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
10 Efsane türüyle ilgili örnek metinlerin değerlendirilmesi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Fıkra türünün tanıtılması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
12 Fıkra türüyle ilgili örnek metinlerin değerlendirilmesi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 Türk seyirlik oyunlarının tanıtılması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 Türk seyirlik oyunlarının tanıtılması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Türk seyirlik oyunlarıyla ilgili örnek metinlerin değerlendirilmesi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Erman Artun, Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Yayınları.