DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edebiyat Akımları II TE   338 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Batı edebiyatlarında ortaya çıkan edebiyat akımlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Edebiyat akımı kavramı, Batı'da edebiyat akımlarının ortaya çıkış nedenleri, sembolizm, sürrealizm hakkında bilgi, sürrealizmin ortaya çıkış sebepleri, özellikleri, temsilcileri, modernist romanın ortaya çıkış sebepleri, modernist teknikler hakkında bilgi, postmodernizm ve postmodern edebiyatın özellikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Edebiyat akımı kavramı hakkında bilgi sunar.
2) Batıda edebiyat akımlarının ortaya çıkış sebeplerini açıklar.
3) Sembolizm hakkında bilgi sunar.
4) Sürrealizmin ortaya çıkış sebeplerini, özelliklerini, temsilcilerini açıklar.
5) Modernist romanın ortaya çıkış sebeplerini açıklar.
6) Modernist teknikler hakkında bilgi sunar.
7) Postmodernizm ve postmodern edebiyatın özellikleri hakkında bilgi sunar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sembolist akım; akımın ortaya çıkış sebepleri, tarihçesi, önemli temsilcileri. Yazın Akımları Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
2 Sembolist akımın özellikleri. Yazın Akımları Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
3 Sembolist akımın özellikleri. Edebi Akımlar Anlatım
Tartışma
4 Sembolizmi temsil eden şiir örneklerinin çözümlenmesi. Edebi Akımlar Anlatım
Tartışma
5 Sürrealizm; akımın ortaya çıkış sebepleri, tarihçesi, önemli temsilcileri. Gerçeküstücülük Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
6 Sürrealizmin özellikleri. Gerçeküstücülük Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
7 Sürrealizmin özellikleri. Gerçeküstücülük Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Sürrealizmi temsil eden şiir örneklerinin çözümlenmesi. Gerçeküstücülük Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
10 Modernist roman; özellikleri, modernist roman teknikleri. Edebi Akımlar Anlatım
Tartışma
11 Modernist roman çözümlemesi; değerlendirme. Faulkner, Ses ve Öfke Anlatım
Tartışma
12 Postmodernizm; postmodernizmin modernizm eleştirisi ve bunun edebiyata yansıması. Postmodernizim, Tartışmalar, Eleştiriler Anlatım
Tartışma
13 Postmodern edebiyatın özellikleri. Postmodernizim, Tartışmalar, Eleştiriler Anlatım
Tartışma
14 Postmodern akımı temsil eden edebi metin çözümlemesi; genel değerlendirme. Postmodernizim, Tartışmalar, Eleştiriler Anlatım
Tartışma
15 Postmodern akımı temsil eden edebi metin çözümlemesi; genel değerlendirme. Postmodernizim, Tartışmalar, Eleştiriler Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar