DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı TE   409 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Dersi Verenler
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının özelliklerini, temsilcilerini ve eserlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Osmanzade Taib, Seyyid Vehbi ve Kaminin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Arpaeminizade Sami, İzzet Ali Paşa ve Nahifinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, İsmail Beliğ, Haşmet, Fıtnatın hayatı, edebi kişiliği, eserleri, şiirlerinden örnekler, Neşet, Sünbülzade Vehbi, Kani, Koca Ragıp Paşa ve Enderunlu Fazılın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri, Şeyh Galipin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Şeyh Galibin Hüsn ü Aşk mesnevisi, 18. yüzyıl mesnevileri ve mensur eserleri, 19. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının genel özellikleri, Leskofçalı Galip, Enderunlu Vasıf Keçecizade İzzet Molla ve Ayninin hayatı, edebi kişiliği, şiirlerinden örnekler, Osman Şems ve Yenişehirli Avninin hayatı, edebi kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler, Şeyhülislam Arif Hikmetin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler, Leyla Hanım ve Şeref Hanımın hayatı, edebi kişiliği, eserleri, şiirlerinden örnekler, 19. yüzyıl mesnevileri ve mensur eserleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılda yaşamış divan şairlerini tanır.
2) 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılda yaşamış divan şairlerinin eserlerini, eserlerinin özelliklerini ve edebi kişiliklerini kavrar.
3) 18. yüzyıl divan şiirine ait örnek metinleri anlayıp yorumlar.
4) 18. yüzyıl divan edebiyatı dönemine ait mesnevileri ve mensur eserleri kavrar.
5) 19. yüzyıl divan edebiyatının özelliklerini kavrar.
6) 19. yüzyıl divan şairlerinin isimlerini, edebi kişiliklerini ve eserlerini kavrar.
7) 19. yüzyıl divan şiiri örneklerini yorumlar.
8) 19. yüzyılda yaşamış kadın divan şairlerinin şiirlerini ve özelliklerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanzade Taib, Seyyid Vehbi ve Kaminin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Arpaeminizade Sami, İzzet Ali Paşa ve Nahifinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 İsmail Beliğ, Haşmet, Fıtnatın hayatı, edebi kişiliği, eserleri, şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Neşet, Sünbülzade Vehbi, Kani, Koca Ragıp Paşa ve Enderunlu Fazılın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Şeyh Galipin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Şeyh Galipin Hüsn ü Aşk mesnevisi. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 18. yüzyıl mesnevileri ve mensur eserleri. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 19. yüzyıl Eski Türk Edebiyatının genel özellikleri. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Leskofçalı Galip, Enderunlu Vasıf Keçecizade İzzet Molla ve Ayninin hayatı, edebi kişiliği, şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Osman Şems ve Yenişehirli Avninin hayatı, edebi kişiliği eserleri ve şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Şeyhülislam Arif Hikmetin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Leyla Hanım ve Şeref Hanımın hayatı, edebi kişiliği, eserleri, şiirlerinden örnekler. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 19. yüzyıl mesnevileri. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 19. yüzyıl mensur eserleri. Metin örneklerinin açıklanıp yorumlanması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar