DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri TE   422 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Cumhuriyet Dönemi Türk öykücülüğünün önemli temsilcilerini öykü türünün özelliklerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Kısa öykü türü hakkında kuramsal bilgi, Esendalın öykü dünyası, Esendalın öykülerinin çözümlenmesi, Sait Faik, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi, Sabahattin Ali, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi, Füruzan, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi, Vüsat O. Bener, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi, Leyla Erbil, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kısa öykü türü, Türk kısa öykücülüğü hakkında bilgi sunar.
2) Memduh Şevket Esendalın öykü dünyası hakkında bilgi sunar.
3) Sait Faikin Türk öykücülüğüne getirdiği yenilikleri kavrar.
4) Sabahattin Alinin öykü dünyasını açıklar.
5) Füruzanın öykü dünyasını açıklar.
6) Vüsat O. Benerin öykü dünyasını açıklar.
7) Leyla Erbilin öykücülüğünü kavrar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kısa öykü türü hakkında kuramsal bilgi, Esendalın öykü dünyası. Esendal, Mendil Altında Anlatım
Tartışma
2 Esendalın öykülerinin çözümlenmesi. Esendal, Mendil Altında Anlatım
Tartışma
3 Sait Faik, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Sait Faik, Alemdağda Var Bir Yılan Anlatım
Tartışma
4 Sait Faikin öykülerinin çözümlenmesi. Sait Faik, Alemdağda Var Bir Yılan Anlatım
Tartışma
5 Sait Faikin öykülerinin çözümlenmesi. Sabahattin Ali, Kağnı Ses Anlatım
Tartışma
6 Sabahattin Ali, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Sabahattin Ali, Kağnı Ses Anlatım
Tartışma
7 Sabahattin Alinin öykülerinin çözümlenmesi. Sabahattin Ali, Kağnı Ses Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Füruzanın öykülerinin çözümlenmesi. Sabahattin Ali, Kağnı Ses Anlatım
Tartışma
10 Füruzanın öykülerinin çözümlenmesi. Füruzan, Parasız Yatılı Anlatım
Tartışma
11 Vüsat O. Bener, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Vüsat O. Bener, Dost Yaşamasız Anlatım
Tartışma
12 Vüsat O. Benerin öykülerinin çözümlenmesi Vüsat O. Bener, Dost Yaşamasız Anlatım
Tartışma
13 Leyla Erbil, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Vüsat O. Bener, Dost Yaşamasız Anlatım
Tartışma
14 Leyla Erbil, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Leyla Erbil, Eski Sevgili Anlatım
Tartışma
15 Leyla Erbil, öykücülüğü, öykülerinin çözümlenmesi. Leyla Erbil, Eski Sevgili Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar