DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Halk Bilimi TE   457 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.AYHAN KARAKAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.AYHAN KARAKAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı halk biliminin temel kavramlarını ve konularını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Halk bilimi kavramı, halk biliminin gelişim süreci ve alan araştırma yöntemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk Halk biliminin konusunu ve önemini kavrar.
2) Türk Halk biliminin dünyadaki gelişimini yorumlar.
3) Türk Halk biliminin Türkiye'deki gelişimini yorumlar.
4) Alan araştırması metotlarını kavrar.
5) Halk biliminin temel kavramlarını açıklar.
6) Halk bilimindeki kuramları değerlendirir.
7) Sosyal norm kavramını tanımlar.
8) İnanç sistemlerini analiz eder.
9) Doğum, Evlenme ve ölüm törenlerini değerlendirir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk Halk biliminin konusu ve önemi. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Türk Halk biliminin dünyadaki gelişimi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Türk Halk biliminin Türkiyedeki gelişimi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
4 Alan Araştırması Metodları Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
5 Halk Bilimindeki terim ve kavramlar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
6 Halk Biliminde kuramlar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
7 Sosyal Normlar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 İnanç Sistemleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
10 İnanç Sistemleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Doğum Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
12 Evlenme Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 Evlenme Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 Ölümle ilgili uygulamalar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Ölümle ilgili uygulamalar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
S. Veyis Örnek. Türk Halk Bilimi.KB Yay. Ankara 2000