DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi TE   463 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile mesnevi nazım şekliyle birlikte eski Türk edebiyatına özgü Leyla ve Mecnun, Yusuf u Züleyha gibi belli başlı mesnevilerin incelenerek tanıtılması; karşılaştırılması; öğrenciye metinleri anlama ve değerlendirme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Mesnevinin genel özellikllerini, önemli mesnevi yazarlarını ve mesnevilerini öğretmek, mesnevileri değerlendirmek bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Osmanlı devrine ait Arap harfli Türkçe metinleri okuyup kavrar.
2) Klasik Türk edebiyatına özgü şiirleri aruz vezniyle rahatça okur.
3) Türk edebiyatında mesnevinin tarihi gelişimini kavrar.
4) Mesnevi çeşitlerini kavrar.
5) Leyla ve Mecnun Mesnevisinin konusunu ve karakterlerini degerlendirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesnevi, Tarihi Gelişimi, Fuzuli, Leyla vü Mecnun (Okunması için duyuru) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
2 Mesnevilerin Şekil Özellikleri (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Mesnevilerin Düzenleniş Biçimi (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
4 Giriş Bölümü (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
5 Konunun İşlendiği Bölüm (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
6 Konularına Göre Mesnevi Çeşitleri (Leyla ve Mecnunun konusu) Kaynak okuma. Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Mesnevilerin Bitiş Bölümü (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Soru-Cevap
Ödev
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Mesnevilerde Olaylar (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
10 Mesnevi Kişileri (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Soru-Cevap
Ödev
11 Mesnevilerde Zaman (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
12 Mesnevilerde Görülen Motifler (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
13 Mesnevilerde Yer Alan Başlıklar (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
14 Mesnevilerin Dili ve Anlatımı (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Soru-Cevap
15 Mesnevilerin Dili ve Anlatımı (Leyla ve Mecnun mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar