DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri TE   465 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALUK GÖKALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Eski Türk edebiyatında Metin inceleme yöntemlerinin bilinmesidir.
Dersin İçeriği
Eski Türk edebiyatında Metin inceleme yöntemlerinin öğrenilmesi, kaside nazım şekli ve metin inceleme yöntemlerinin kasideye uygulanması, kaside ve diğer nazım şekillerine bu metotların uygulanması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metin inceleme yöntemlerini kaside metinlerine uygular.
2) Kaside metinlerinde kullanılan anlatım tekniklerini kavrar.
3) Kaside metinleri üzerinde metin tahlili yapar.
4) Kaside ile ilgili teknik bilgileri kavrar.
5) Kaside metinlerini açıklar.
6) Metinleri yorumlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
X
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
X
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
X
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
X
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
X
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
X
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
X
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
X
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaside nazım şeklinin tarihi gelişimi (Arap ve İran Edebiyatı) Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Türk Edebiyatında Kaside Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Kasidenin biçim özellikleri Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Metin inceleme Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kasidenin içerik özellikleri Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Metin inceleme Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Metin inceleme Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Kasidede üslup özellikleri Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Tahkiyevi Anlatım Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Metin incelemesi Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Tasviri Anlatım Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Metin incelemesi Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Metin incelemesi Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Metin incelemesi Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Haluk İpekten, Fuzuli, Akçağ Yay., İstanbul. Ali Fuat Bilkan, Nâbî, Akçağ Yay., İstanbul. Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, C.I, Giriş, TTK. Basımevi, Ank. 1988. Mustafa İsen, Muhsin Macit, Osman Horata, Filiz Kılıç, İ.Hakkı Aksoyak, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay. Ank. 2002.