DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Şiirinde Vezin TES   232 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye Türklerin İslamlık öncesi ve sonrası devirlerde meydana getirdikleri manzum edebiyat ürünlerinde kullandıkları vezinleri kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Terimler: Vasl, İmale, Zihaf (Vezin bulma uygulamaları), Med, Kasr, Sekt-i melih (Vezin bulma uygulamaları),Vezin Bulma Usulü,Türk Şiirinde Kullanılan Aruz Kalıpları(Vezin bulma uygulamaları), Rübai Kalıpları, Aruzla Halk Şiiri Nazım Biçimleri: (Divan, Semai, Kalenderi, Selis, Satranç, Vezn-i Ahar) Yeni Türk Şiirinde Aruz vezninin kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk Şiirinde Kullanılan aruz kalıplarını tanır.
2) Aruz vezninin doğuşu ve gelişmesini açıklar.
3) Arap, Fars ve Türk dillerindeki hece çeşitlerini tanır.
4) Arap Aruzu, İran Aruzu, Türk Aruzunu açıklar
5) Vezin uygulamaları yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aruz Vezninin Doğuşu ve Gelişmesi. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
2 Arap, Fars ve Türk dillerindeki hece çeşitleri. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
3 Arap Aruzu, İran Aruzu, Türk Aruzu. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
4 Vezin bulma uygulamaları Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
5 Aruz Ölçüsünün Uygulaması. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
6 Terimler: Vasl, İmale, Zihaf.(Vezin bulma uygulamaları). Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
7 Med, Kasr, Sekt-i melih. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Kalıpların Gruplandırılması. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
10 Vezin Bulma Usulü. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
11 Türk Şiirinde Kullanılan Aruz Kalıpları. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
12 Vezin bulma uygulamaları Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
13 Rübai Kalıpları. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
14 Aruzla Halk Şiiri Nazım Biçimleri: (Divan, Semai, Kalenderi, Selis, Satranç, Vezn-i Ahar) Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
15 Yeni Türk Şiirinde Aruz Vezninin Kullanımı. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 1992. 2. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2001. 3. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2005. 4. Dr. Ali Kemâl BELVİRANLI, Aruz ve Ahenk, 5. Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri Özel sayısı II (Divan şiiri), Sayı: 415-417, 6. Ömer Faruk Akün, "Divan Edebiyatı" mad. İstanbul: TDV İsl. Ans. C. IX, s.389-427. 7. M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi, Biçim-Ölçü-Kafiye, Gökkubbe Yayınları,