DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bugünkü Türk Halkları TES   340 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile , Günümüz Türk halklarını coğrafyaları ile tanıyarak dil ve kültür ilişkisini görebilmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Türk halklarını dil ve lehçelerini tanıma Türk halklarının etkileşim içinde olduğu diğer halkları ve dillerini tanıma aradaki ilişkileri görme bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk halklarını tanır.
2) Türk dil ve lehçelerinin bugünkü coğrafyasını tanır.
3) Türk halklarının ilişkide olduğu halkları ve dilleri tanır.
4) Türkçenin etkileştiği dilleri tanır.
5) Tarihi Türk halkları ile günümüz Türk halkları arasındaki ilişkileri kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
X
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
X
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
X
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
X
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
X
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
X
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
X
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
X
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihi kaynaklarda Türk halkları hakkındaki bilgiler Türkçe kaynaklar Divanü Lugatit Türk Şecerei Terakime vb yabancı dillerdeki kaynaklar Arap Fars Çin Bizans Rus Ermeni Macar kaynakları kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Tarihi kaynaklarda Türk halkları hakkındaki bilgiler Türkçe kaynaklar Divanü Lugatit Türk Şecerei Terakime vb yabancı dillerdeki kaynaklar Arap Fars Çin Bizans Rus Ermeni Macar kaynakları kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Tarihi kaynaklarda Türk halkları hakkındaki bilgiler Boy kavim halk töre oguş ve benzeri kavramların niteliği üzerine değerlendirme kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Tarihi kaynaklarda Türk halkları hakkındaki bilgiler Boy kavim halk töre oguş ve benzeri kavramların niteliği üzerine değerlendirme kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Türkiye ve çevresinde Türkler Kıbrıs Bulgaristan Yunanistan Makedonya Yugoslavya Romanya Irak İran (Azerbaycan TürkleriTürkmen Türkleri Kaşkay Türkleri) kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Türkiye ve çevresinde Türkler Kıbrıs Bulgaristan Yunanistan Makedonya Yugoslavya Romanya Irak İran (Azerbaycan TürkleriTürkmen Türkleri Kaşkay Türkleri) kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Türkiye ve çevresinde Türkler Afşar Türkleri Bayat Türkleri Halaç Türkleri Kaçar Türkleri Karapapak Türkleri Ebi Verdi Türkleri kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Türkiye çevresinde Türkler Şahsevenler ve Karadağlılar Hamse Türkleri Sungur Türkleri) Suriye Yurt dışında yaşayan Türkiye Türkleri Gagavuzlar kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Türkiye çevresinde Türkler Şahsevenler ve Karadağlılar Hamse Türkleri Sungur Türkleri) Suriye Yurt dışında yaşayan Türkiye Türkleri Gagavuzlar kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Kafkasyada Türkler Dağıstan Türkleri Kumuklar Nogaylar Karaçay Balkarlar kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Kafkasyada Türkler Stavropol Türkleri Kafkasya Türkmen Türkleri Ahıska Türkleri Gürcistandaki Türkler kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Azerbaycan Türkleri Türkmenistanda Türkmenler kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Azerbaycan Türkleri Türkmenistanda Türkmenler kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Kazaklar Karakalpaklar Kırgızlar kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Anaçizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007 Berke Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, ABC Kitabevi, İstanbul 1998 Dilbilim: Temel Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar, (Yayıma Hazırlayan: Ahmet Kocaman), Dil Derneği Yayınları, Ankara 2006 Kerim Demirci, Türkoloji İçin Dilbilim (Konular, Kavramlar, Teoriler), 2. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2014.