DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikopatoloji 1 PSI   303 5 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Lut TAMAM
Dersi Verenler
Prof. Dr.LUT TAMAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Normal ve anormal davranış kavramlarının, ruhsal belirtilerin, ruhsal bozuklukların sınıflandırılması, tanınması, oluş nedenlerinin ve tedavilerinin kavratılması
Dersin İçeriği
Psikiyatrik belirti ve temel kavramlar, ruhsal muayene, anksiyete bozuklukları, okb ve ilişkili bozukluklar, psikotik bozukluklar, bipolar bozukluklar, depresif bozukluklar,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Normal ve anormal davranışları ayırteder
2) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini ve ruhsal belirtileri tanıyabilir
3) Bazı psikiyatrik bozuklukları değerlendirebilir, tanır ve sınıflandırır.
4) Bazı psikiyatrik bozuklukların etyolojilerini öğrenir ve analiz edebilir.
5) Psikiyatrik terminolojiyi öğrenir ve kullanabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Normal ve anormal davranış Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Normal ve anormal davranış Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Psikiyatrik görüşme Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Psikiyatrik görüşme Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Ruhsal muayene Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Psikoz ve nevroz ayrımı Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Psikotik bozukluklar Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
9 Anksiyete bozuklukları Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Anksiyete bozuklukları Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 OKB ve ilişkili bozukluklar Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 OKB ve ilişkili bozukluklar Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Bipolar bozukluklar Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Bipolar bozukluklar Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Depresif bozukluklar Ön hazırlık, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar