DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bireysel Psikoloji PSI   405 7 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dr. Alfred Adler tarafından geliştirilen Bireysel Psikoloji kuramı ile ilgili teorik ve uygulamaya dönük bilgilerin paylaşılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Ailede, Okulda ve İş yerlerinde sıklıkla karşılaşılması muhtemel psikolojik sorunlar ve çözüm yollarını Yaşam Biçimi, Üstünlük Çabası, Aşağılık Duygusu ve Sosyal İlgi gibi kavramlar doğrultusunda inceler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel Psikoloji kuramının temel kavram ve ilkelerini açıklar.
2) Her bireyin kendisine özgü yaşam biçiminin davranışları üzerine etkisini kavrar.
3) Erken çocukluk anılarının önemini açıklar.
4) Çocuğun aile içindeki konumunun kişiliği üzerini etkisini örneklerle açıklar.
5) Toplumsallık duygusunun psikolojik sağlığa katkısının önemini kavrar.
6) Bireysel psikoloji kuramını ile diğer kişilik kuramları arasındaki farklılıkları saptar.
7) Günlük yaşamdaki psikolojik sorunlara ilişkin farkındalık gösterir.
8) Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bireysel Psikoloji Kuramının Tarihsel Gelişimi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
2 Sosyal İlgi, Toplumsallık Duygusu Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
3 Aşağılık Duygusu ve Kompleksi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
4 Üstünlük Çabası Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
5 Yaşam Biçimi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
6 Kişisel Mantık Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
7 Doğum (Kardeş) Sırası Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
8 Ara Sınav Genel tekrar Sözlü Sınav
9 Çocukluk Anılarının Anlamı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
10 Rüyalar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
11 Nevrotik Davranışlar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
12 Kişilik Tipleri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
13 Duygusal İlişkiler, Aşk Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
14 Bireysel Psikoloji ve Psikoanaliz Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
15 Bireysel Psikolojisi Açısından Yaşamın Anlamı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar