DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojide Etik PSI   402 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem GULER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde belirtilen, psikoloji mesleği ve biliminin standartlarını öğretmek ve öğrencilerin etik ilkeleri iş hayatlarında uygulamalarını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Dersin içeriğini Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ve Etik Süreç Yönetmeliği oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikoloji mesleği ve biliminin standartlarını tanımlar.
2) Bu standartları en yüksek düzeyde uygular.
3) Psikologların ortak değerlerini tanımlar.
4) Psikologların karşılaşabileceği etik ikilemleri kavrar.
5) Etik ikilemleri çözme yöntemlerini kavrar.
6) Etik ilkeleri bilen psikolog olarak hem meslektaşları, hem de hizmet verilen kişi ve toplumu korur.
7) Karşılaşılabilecek etik ikilemler durumunda izlenebilecek olası yolları tanımlar.
8) Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği I Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği Tartışma
2 Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği II Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği Tartışma
3 Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği III Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği Tartışma
4 Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği IV Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği Tartışma
5 Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği V Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği Tartışma
6 Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği VI Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği Tartışma
7 Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği I Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği Tartışma
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği III Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği Tartışma
10 Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği IV Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği Tartışma
11 Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği V Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği Tartışma
12 Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği VI Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği Tartışma
13 Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri I Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri, Koocher ve Keith Spiegel, 1998, Çev. İhsan Dağ. Tartışma
14 Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri II Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri, Koocher ve Keith Spiegel, 1998, Çev. İhsan Dağ. Tartışma
15 Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri III Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri, Koocher ve Keith Spiegel, 1998, Çev. İhsan Dağ. Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar