DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri PSI   421 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Münir Yalçın ORTAKALE
Dersi Verenler
MÜNİR YALÇIN ORTAKALE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı öğrencilere grupla psikolojik danışmaya ilişkin bilgi, beceri, tutum ve anlayış kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Grupla psikolojik danışmanın genel özellikleri. Bireysel ve grupla psikolojik danışmanın karşılaştırılması. Gruplarda yardım becerileri. Temel teknikler. Grupla psikolojik danışma sürecinin aşamaları. Bir grup lideri nasıl olmalıdır. Grubun farklı aşamalarında grup liderinin rolü, işlevleri. Grup sürecini kolaylaştırma becerileri. Grup sürecini başlatma ve sonlandırma becerileri. Grup oluştururken izlenecek yol. Gruba üye seçme. Grupla ilgili farklı kuramsal yaklaşımlar. Grup tipleri: Etkileşim grupları, psiko-eğitim grupları, training gruplar, gestalt grupları, psikodrama grupları ve kendi kendine yardım grupları (self-help).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grupla psikolojik danışma sürecine ilişkin temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2) Grupla psikolojik danışma sürecindeki temel yardım becerilerini listeler.
3) Grupla psikolojik danışma sürecindeki temel terapötik becerilerin her birine uygun örnek verir
4) Grupla psikolojik danışma sürecinde kullanılan çeşitli teknik ve yöntemlerini betimler.
5) Grupla psikolojik danışma sürecindeki temel yardım becerilerinin nerelerde hangi amaçla kullanılacağını açıklar.
6) Grupla psikolojik danışma sürecindeki temel yardım becerilerini listeler.
7) Grupla psikolojik danışma sürecindeki temel terapötik becerilerin her birine uygun örnek verir.
8) Farklı grupları sınıflandırabilir
9) Grup üyelerine yardım edebilmek için kazanılması gereken becerileri değerlendirir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grupla Psikolojik Danışmanın Tarihçesi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Bireysel ve grupla psikolojik danışma. Grupla danışmada yardım becerileri ve temel teknikler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Grup Sürecinin Aşamaları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Grup Lideri Nasıl Olmalı. Farklı grup aşamalarında danışmanın rolü. Grup sürecini kolaylaştırma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Grup sürecini kolaylaştırma. Grupla danışma becerileri. Grup sürecini ve oturumları başlatma ve sonlandırma becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Grupla danışma becerileri Grupla danışmada farklı teknikleri uygulama Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Grupla danışmada farklı teknikleri uygulama. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sıanava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Grup oluştururken izlenecek prosedür. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Grup oluştururken izlenecek prosedür. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Grupla danışmada göz önünde bulundurulacak etik standartlar. Grup üyelerini seçme. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Grup üyelerini seçme. Grupla danışmada göz önünde bulundurulacak etik standartlar. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Grupla danışmada farklı kuramsal yaklaşımlar. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Grupla danışmada farklı kuramsal yaklaşımlar. Grup türleri: Etkileşim grupları, Psiko-eğitim grupları, training gruplar, geştalt grupları, psikodrama grupları ve self-help grupları. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Grupla danışmada farklı kuramsal yaklaşımlar. Grup türleri: Etkileşim grupları, Psiko-eğitim grupları, training gruplar, geştalt grupları, psikodrama grupları ve self-help grupları. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar