DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğrenme Kuramları ve Davranış Değiştirme PSI   425 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Emiş Hande HAKKOYMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EMİŞ HANDE HAKKOYMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, öğrenciye, seçilmiş öğrenme teorileri hakkında genel bir bakış sunmak ve dersin ana odağı Davranışçılık ekolü ışığında davranış değiştirme temel ilkelerini öğretmek amaçlanmaktadir.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği, seçilmiş öğrenme teorilerinin genel olarak incelenmesinden, bu teorilerden Davranışçılık üzerinde yoğunlaşılarak oluşmuştur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenme teorilerini genel hatlarıyla açıklar.
2) Davranışçılık ekolünün temel ilkelerini açıklar.
3) Davranış değiştirme ilkelerini açıklar.
4) Davranış değiştirme tekniklerini açıklar.
5) Öğrenmenin tarihsel gelişimini açıklar.
6) Davranışın görülme sıklığını arttıranyöntemleri açıklar.
7) Davranışın görülme sıklığını azaltan ilkeleri açıklar.
8) Teoride davranış değişikliği planı hazırlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve dersten beklentilerin tartışılması Ders gereçlerini temin etme Anlatım
Soru-Cevap
2 Öğrenmenin Temel Kavramları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
3 Öğrenme, Tarihsel Süreç ve Kuramlar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
4 Klasik Koşullama Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
5 Edimsel Koşullama Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
6 Edimsel Koşullama Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
7 Pekiştirme Tarifeleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Genel Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Davranış Değiştirme Yöntemleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
10 Ödev Tartışması Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
11 Ödev Tartışması 2 Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
12 Ödev Tartışması 3 Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
13 Ödev Sunumu Öğrenci Sunumu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Ödev Sunumu 2 Öğrenci Sunumu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Tartışma Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar