DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Psikoloji PSI   315 5 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem GULER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, gerçek yaşamdaki problemlerin üstesinden gelmek için psikolojik ilkelerin ve teorilerin nasıl kullanılabileceğini incelemektir. Hayatımızın ve toplumumuzun birçok alanı, farkedilmeyen psikolojik ilkelerin uygulanmasından etkilenmiş ve değişmiştir. Ruh sağlığı, örgütsel psikoloji işletme yönetimi, eğitim, sağlık, ürün tasarımı, ergonomi ve hukuk, psikolojik ilke ve bulguların uygulanmasından etkilenen alanlardan sadece birkaçıdır. Uygulamalı psikoloji şemsiyesi, klinik psikoloji, psikolojik danışma psikolojisi, endüstriyel ve örgütsel psikoloji, mesleki sağlık psikolojisi, insan faktörleri, adli psikoloji, mühendislik psikolojisi, ayrıca okul psikolojisi, spor psikolojisi ve topluluk psikolojisi gibi diğer alanları içerir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği, klinik, adli ya da çalışma ortamında, psikoloji uygulamalarını tanımlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gerçek yaşamdaki problemlerin üstesinden gelmek için psikolojik ilkelerin ve teorilerin nasıl kullanabileceğini kavrar.
2) Psikolojik sorunlara çoklu bakış açısı ile yaklaşır ve fikir ve bulguları psikolojideki çoklu bakış açılarıyla bütünleştirir.
3) Bir psikoloğun klinik alanda rolünü tanımlar.
4) Bir psikoloğun iş ortamındaki rolünü tanımlar
5) Bir psikoloğun adli alandaki rolünü tanımlar.
6) Bir psikoloğun spor alanındaki rolünü tanımlar.
7) Bir psikoloğun eğitim alanındaki rolünü tanımlar.
8) Etik ilkelere ve onay prosedürlerine dikkat eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojinin uygulama alanlarına giriş Introduction to applied psychology, G. Davey, John Wiley High Education. Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Psikolojinin uygulama alanlarına giriş Introduction to applied psychology, G. Davey, John Wiley High Education. Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 Psikolojinin uygulama alanlarına giriş Introduction to applied psychology, G. Davey, John Wiley High Education.
4 Psikolojinin uygulama alanlarına giriş Introduction to applied psychology, G. Davey, John Wiley High Education. Anlatım
Performans Değerlendirmesi
5 Adli psikoloji uygulamaları Adli Psikoloji, Lester, D., Nobel Yayıncılık
6 Adli psikoloji uygulamaları Adli Psikoloji, Lester, D., Nobel Yayıncılık
7 Eğitimde Psikoloji uygulamaları Eğitim Psikolojisi, Slavin, E.,E., Pearson Yayınları
8 Ara Sınav Genel Tekrar
9 Eğitimde Psikoloji uygulamaları Eğitim Psikolojisi, Slavin, E.,E., Pearson Yayınları
10 Spor Psikolojisi Spor Psikolojisi, Karageorghis, C. Nobel Yayıncılık
11 Spor Psikolojisi Spor Psikolojisi, Karageorghis, C. Nobel Yayıncılık
12 Sağlık Psikolojisi uygulamaları Sağlık Psikolojisi, Ogden, J. Nobel akademik Yayıncılık
13 Yaşlılık Psikolojisi Yaşlılık Psikolojisi, Sefa Saygılı, Türdav Yayınları
14 Çalışma hayatında psikoloji uygulamaları Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Riggio, R. Nobel akademik yayıncılık
15 Çevre Psikolojisi Çevre Psikolojisi, L. Steg, Nobel akademik Yayıncılık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar