DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İngilizce 1 PSI   429 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Emiş Hande HAKKOYMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EMİŞ HANDE HAKKOYMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir bilim olarak Psikolojiye, psikolojide araştırma ve ölçmeye ait İngilizce terimlere ve kavramlara aşinalık kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Genel psikoloji, psikolojide ölçme ve araştırma hakkında basit düzeyde yazılmış İngilizce içerikli metinlerde yer alan terim ve kavramların Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilmesi, terimlerin belletilmesi, kavramların açıklanması ders içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikoloji biliminin temel İngilizce terimlerini tanır.
2) Psikolojide ölçme, araştırma ve istatistikte kullanılan temel İngilizce terimleri tanır.
3) Temel düzey İngilizce psikoloji ders metinlerindeki öğretilen alanlara ait terimleri belirtir.
4) Türkçe psikoloji derslerinde (ölçme, araştırma ve istatistik) karşılaştığı temel terimlerin İngilizce karşılıklarını belirtir.
5) Alanda kullanılan genel terminolojiyi ve İngilizce karşılıklarını kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve dersten beklentilerin tartışılması verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
2 Psikoloji bilimini anlatan bir temel düzey metnin terimlerini çıkarma ve Türkçe karşılıkları ve anlamını açıklama verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
3 Psikoloji bilimini anlatan bir temel düzey metnin terimlerini çıkarma ve Türkçe karşılıkları ve anlamını açıklama -2 verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
4 Bir bilim olarak psikolojiyi anlatan bir metnin terimlerini çıkarma ve anlamlarını açıklama verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
5 Bir bilim olarak psikolojiyi anlatan bir metnin terimlerini çıkarma ve anlamlarını açıklama-2 verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
6 Bir bilim olarak psikolojiyi anlatan bir metnin terimlerini çıkarma ve anlamlarını açıklama-3 verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
7 Psikolojide ölçme ve araştırmayla ilgili bir metin üzerinden terimlerin ve karşılık gelen anlamlarının işlenmesi verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Psikolojide ölçme ve araştırmayla ilgili bir metin üzerinden terimlerin ve karşılık gelen anlamlarının işlenmesi-2 verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
10 Psikoloji bilimini anlatan bir temel düzey metnin terimlerini çıkarma ve Türkçe karşılıkları ve anlamını açıklama-3 verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
11 Psikoloji bilimini anlatan bir temel düzey metnin terimlerini çıkarma ve Türkçe karşılıkları ve anlamını açıklama verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
12 Psikoloji bilimini anlatan bir temel düzey metnin terimlerini çıkarma ve Türkçe karşılıkları ve anlamını açıklama verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
13 İstatistik terimlerinin seçilen İngilizce metin üzerinden tanıtılması ve Türkçe karşılıklarının belirtilmesi verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
14 İstatistik terimlerinin seçilen İngilizce metin üzerinden tanıtılması ve Türkçe karşılıklarının belirtilmesi-2 verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
15 İstatistik terimlerinin seçilen İngilizce metin üzerinden tanıtılması ve Türkçe karşılıklarının belirtilmesi-3 verilen materyali okuma, analiz etme Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar