DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Felsefeye Giriş PSI   107 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefenin alt dallarına yönelik (bilgi felsefesi, ontology, mantık, ve estetik) açıklık kazandırarak felsefenin neliğini, sınırlarını ve kapsamını belirlenmeye çalışılacaktır.
Dersin İçeriği
Felsefenin ne olduğu, bilgi türleri, bilgi problemleri, varlık problemleri, sanat, ahlak ve siyaset problemlerinin felsefe açısından incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe bilgisini diğer bilgilerden ayırt eder
2) Felsefi düşünüşü kazanır
3) Felsefenin konu ve problemlerini tanır
4) Çeşitli filozofların görüşlerini karşılaştırır Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Felsefe Nedir Sorusu üzerinde durma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
2 Felsefi bilgi ve diğer bilgi türlerini açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
3 Bilgi problemini ele alma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
4 Bilginin imkanı konusunu açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
5 Bilgi nasıl elde edildiği, doğruluğu ve sınırları problemini açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
6 Bilim kavramını felsefeyle açıklama ve sorgulama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
7 Genel tekrar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
8 Ara sınav Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
9 Bilim kuramlarını açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
10 Varlık sorusunu ve kavramlarını açıklma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
11 Varlık problemini filozoflara gönderme yaparak açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
12 Sanata felsefece bakma ve açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
13 Ahlak konusunu ele alma ve açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
14 Siyaset felsefesini açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
15 Günümüz problemlerine felsefece bakma ve açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
16-17 Final final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar