DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Yöntemleri * PSI   108 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali İhsan GENÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ İHSAN GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere temel istatistik kavramlarını ve keşifsel veri analizi yöntemlerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Derste temel istatistik kavramlarıyla başlanıp keşifsel veri analizi yöntemleri işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğe giriş, temel kavramlar ve paket programların tanıtılması Kaynak okuma
2 İstatistiğe giriş, temel kavramlar ve paket programların tanıtılması Kaynak okuma
3 Veri toplanması Kaynak okuma
4 Veri tarifinde grafiksel yöntemler Kaynak okuma
5 Veri tarifinde grafiksel yöntemler Kaynak okuma
6 Veri tarifinde sayısal yöntemler Kaynak okuma
7 Veri tarifinde sayısal yöntemler Kaynak okuma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi
9 Olasılık Kaynak okuma
10 Rastgele değişkenlerin özellikleri Kaynak okuma
11 Kesikli olasılık dağılımları Kaynak okuma
12 Sürekli olasılık dağılımları Kaynak okuma
13 Normal dağılım Kaynak okuma
14 Normal dağılım Kaynak okuma
15 Grafiksel normallik testleri Kaynak okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12