DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prehistorik Teknolojileri 1 AR   333 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, Prehistorik dönemlerdeki insanın düşünsel, fiziksel gelişimini ve bunların sonucu olan kültürel gelişimini, bıraktıkları maddi kalıntıların teknolojik karakterlerinden nasıl manalandırabileceklerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Teknolojinin gelişim serüveni ilk insanın akıl, mantık ve duyu organlarını maddeye yöneltmesi ile başlar. Bu sürecin en uzun aşaması ise yazının icadına kadar olan aşamadır ve aslında red edilemez bir gerçektir ki bu süreç, bu gün sahip olduğumuz bütün ilerlemiş teknolojilerin temellerini kapsayan süreçtir. Bu derste, insan ve üretimleri, üretimlerinin teknolojik gelişimleri fiziksel, düşünsel, ruhsal evrimlerinin paralelinde, prehistorik dönmeler süreci çerçevesinde ele alınacak ve öğretilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Günümüz teknolojilerine ulaştıran teknoloji tarihçesini ve önemli dönüm noktalarını kavrar.
2) İnsanın modernleşme süreci ile kültürler arasındaki ilişkiyi açıklar.
3) Yontmataş teknolojisine ilişkin genel terim ve anlamlarını kavrar.
4) Alt, Orta ve Üst Paleolitik yontma taş teknoloji çeşitlerini teorik olarak kavrar.
5) Epipaleolitik teknolojileri ve ürünlerini tanır.
6) Bir yontuk taş aletin nasıl yapıldığını görsel olarak kavrar..
7) Paleolitikteki ateş teknolojilerini tanır.
8) Paleolitikteki kemik teknolojilerini kavrar.
9) Paleolitikteki diğer hammaddelerden teknolojiler kavrar.
10) Alet teknolojilerinden toplumların özelliklerine gönderimler yapar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin ve yarıyılın sorunu; teknoloji ve tarihçesi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Evrim ve kültürler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Yontma taş teknolojisi (en erken teknoloji) - genel terimler, hammadde, yongalama mekaniği Kitapta ilgili bölüm okunsun
4 Yontma taş teknolojisi - yonga, dilgi, rötuş yapmak Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Yontma taş teknolojisi - Olduvan, diğer çakıltaşı kültürleri, Klaktoniyen, Aşölyen Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Yontma taş teknolojisi - Musteriyen (Lövalva teknikleri), Üst Paleolitik dilgi teknikleri, Epipaleolitik/Mezolitik mikrolitler ve kompozit aletleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Yontma taş teknolojisi - Paleolitik'ten sonraki gelişmeler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Taş aletlerin kullanımı - organik materyallerle çalışmak (ağaç, deri) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Paleolitikte ateş teknolojileri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Kemik ve boynuz aletler I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Kemik ve boynuz aletler II Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Üst Paleolitik ve Epipaleolitikte yenilikler - öğütme taşları, cilalı taşlar, çanak çömlek I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Üst Paleolitik ve Epipaleolitikte yenilikler - öğütme taşları, cilalı taşlar, çanak çömlek II Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Paleolitik teknolojileri - kısa gözden geçirme Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar