DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik I AR   241 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı eski Önasyada ve Anadoluda ele geçen en eski madenler, madeni eserler, bunların yapım teknikleri, kullanım amaçları, biçim ve süslemeleri Ayrıca bunların çağdaş komşu kültürler ile olan ilişkilerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Anadoluda Madenciliğin İlk İzleri, Maden Elementleri, Maden Bezeme Teknikleri gibi konular anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anadoludaki maden kullanımını dönemlere dayalı olarak açıklar.
2) Madenler ve Anadoludaki maden yataklarını kavrar.
3) Anadoluda maden üretim aşamalarını ayırt eder.
4) Metal işleme yöntemlerini tanımlar.
5) Metal bezeme tekniklerini gösterir.
6) Madeni Eserleri tarihleme metotlarını uygular.
7) Anadoluda madeni buluntuların ele geçtiği yerleşim yerlerini analiz eder.
8) Anadolu maden ticaretini sentez yapar.
9) Anadolu madenciliğini değerlendirir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Madenciliğin tanımı ve tarihçesi İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
2 Madenciliğe özgü terim ve kavramlar İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
3 Maden yataklarının genel özelliklerinin tanıtılması İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
4 Madenlerin genel özellikleri İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
5 Maden işleme ve teknikleri İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
6 Tarihsel süreç içerisinde metal endüstrisinin önemi İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
7 Kalkolitik Dönem madeni eser sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Erken Tunç Çağı Maden Sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
10 Erken Tunç Çağı Orta Anadolu Maden Sanatı (Alacahöyük, Horoztepe) İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
11 Erken Tunç Çağı Orta Anadolu Maden Sanatı (Eskiyapar, Resuloğlu) İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
12 Erken Tunç Çağı Batı Anadolu Maden Sanatı (Troya) İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
13 Uluslararası ticarette madenciliğin önemi İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
14 Anadolu maden ticaret rotası İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
15 Genel değerlendirme Tartışma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar