DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Değerlendirme ve Çizim Teknikleri II AR   250 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile arkeolojide belgelendirmenin önemi doğrultusunda seramik ve küçük buluntu çizimlerinin gelişmiş bir teknik ile yapılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste arkeolojik taşınır kültür varlıklarının belgeleme yöntemlerinden biri olan çizim yöntemleri profesyonel düzeyde uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üç boyutlu çizim tekniklerini açıklar
2) Çizilen parçaların bilgisayar ortamına aktarılması kavrar
3) Çizilen malzemenin dönem tarihlemesini tanımlar
4) Buluntuların yüzey işlemleri ve hamur özelliklerini ayırt eder
5) Çizilen malzemenin bilgi kataloglarını oluşturur
6) Kulp, dip, ve tam kap çiziminde gölgelendirme tekniklerini kullanır
7) Tüm çizimleri bilgisayar programları ile (3D, freehand, corel) sentez yapar
8) Tam profosyenel eser çizimini sunar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seramik parça çizimlerinin detaylandırılması Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
2 Boya bezeme çizim teknikleri Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
3 Kabartma ve çizi bezeme çizim teknikleri Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Parçalarda gölgelendirme yöntemi Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Parçalarda yüzey işlemi ve hamur özellikleri Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Seramiklerde tarihlendirme yöntemleri İlgili yayınlar okunsun Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Çizilen parçaları kataloglama yöntemi Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Genel Tekrar Performans Değerlendirmesi
9 Çizilen parçaların bilgisayar ortamına aktarılması Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Bilgisayarda kullanılan çizim programları Uygulama Alıştırma ve Uygulama
11 3D ve Corel gibi bilgisayar programlarının çizim yönteminde uygulanması Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Çizimlerin ölçeklendirilmesi Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
13 Tipolojik çalışma Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Tam profesyonel çizim kriterleri Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
15 Yayın sırasında çizimlerin kullanımı Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar