DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antik Yunan ve Roma Terminolojisi I AR   141 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nesibe ÇAKIR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NESİBE ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Antik Yuna ve Roma dünyasında coğrafya, kültür, sanat, zaman tabelası ve diğer kategoriler için gerekli olan terminolojiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Antik Yunan ve Roma dünyasında coğrafya, kültür, sanat, zaman tabelası ve kategoriler için gerekli olan terminoloji işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öncelikle interdisipliner bağlamda metodolojik temelli arkeolojinin teknik terminolojisini tanımlar.
2) Arkeoloji literatüründeki kavram karmaşasını ayırt eder.
3) Antik Yunan ve Roma mimarisinde karşılaştırmalı terminoloji sayesinde bağlantılar oluşturur.
4) Antik Yunan ve Roma heykeltraşlığı için gerekli terimleri kavrar.
5) Antik Yunan ve Roma mitolojisinde kullanılan terimleri tanımlar.
6) Antik dönem seramik resimleri ikonografik terimleri açıklar.
7) Antik kültürlerin sosyal yapısı için kullanılan terimleri örneklemelerle sınıflandırır.
8) Terminolojiyi günümüz bilim literatürünü anlamada ve yazmada uygular.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klasik arkeolojinin ana kategorileri ve dersin metotu, Yunan ve Roma karşılaştırmalı teknik terimlere giriş Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Antik Yunan ve Roma Giysileri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Antik Yunan ve Roma Heykeltraşlığı ı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Antik Yunanve Roma Heykeltraşlığı II Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Antik Yunan ve Roma Seramiği I Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Antik Yunan ve Roma Seramiği II Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Genel Tekrar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
Ödev
9 Antik Yunan ve Roma Takvimi: aylar, günler, bayramlar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Antik Yunan ve Roma Dinleri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Antik Yunan ve Roma Döneminde Kitap ve Kütüphane Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Antik KaynaklarI: Yazarlar ve İşleri , literatür Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Antik Dönem Yönetim şekilleri:Kent devletler, Tiranlar, Atina demokrasisi, ostrakismos Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Antik Dönem Yönetim şekilleri: Roma senato, memuriyetler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Genel tekrar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar