DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisine Giriş AR   143 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELİF GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Arkeolojiye yeni başlayan öğrencilere arkeolojinin temel kavramlarını öğretmek ve Anadolu'da Neolitik dönemden Hellenistik döneme kadar değişen kültürel süreci ana hatlarıyla tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Arkeolojik terim ve kavramlar öğretildikten sonra Anadolu'da yaşamış olan en eski kültürler genel hatları ile anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arkeoloji bilimini genel hatlarıyla açıklar.
2) Arkeolojik terminolojiyi kavrar.
3) Arkeolojik kazılarda kullanılan aletleri tanır.
4) Tarihlendirme yöntemlerini kavrar.
5) Eski Anadolu yerleşim yerlerinin genel özelliklerini kavrar.
6) Eski Anadolu yerleşim yerlerini kronolojik ve bölgesel olarak tanır.
7) Anadolu kronolojisini genel hatlarıyla kavrar.
8) Anadolu sanatının genel özelliklerini analiz eder.
9) Protohistorik dönemleri tanır.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Protohistorya ve Önasya arkeolojisine giriş V.Sevin 1994, Anadolu Arkeolojisinin ABC'si, V.Sevin 2003, Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenlğine Kadar Anlatım
Ödev
2 Arkeolojinin tanımı ve tarihçesi V.Sevin 1995, Arkeolojik Kazı Sistemi, el kitabı, Anlatım
3 Kazı ve yüzey araştırmaları için kullanılan terim ve kavramlar S.Saltuk 1993, Arkeoloji Sözlüğü, Anlatım
4 Mimari yapılar için kullanılan terim ve kavramlar S.Saltuk 1993, Arkeoloji Sözlüğü, Anlatım
5 Çanak çömlek formları için kullanılan terim ve kavramlar S.Saltuk 1993, Arkeoloji Sözlüğü, Anlatım
6 Ölü gömme adetleri için kullanılan terim ve kavramlar S.Saltuk 1993, Arkeoloji Sözlüğü, Anlatım
7 Diğer sanat eserleri için kullanılan terim ve kavramlar S.Saltuk 1993, Arkeoloji Sözlüğü, Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Arkeolojik tarihlendirme yöntemleri: Dendrokronoloji, radyokarbon vd. S.Saltuk 1993, Arkeoloji Sözlüğü, Anlatım
10 Anadolu'da Neolitik Çağ kültürleri V.Sevin 2003, Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar Anlatım
11 Anadolu'da Kalkolitik Çağ kültürleri V.Sevin 2003, Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar Anlatım
12 Anadolu'da Erken Tunç Çağ kültürleri V.Sevin 2003, Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar Anlatım
13 Anadolu'da Orta Tunç Çağ kültürleri V.Sevin 2003, Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar Anlatım
14 Anadolu'da Geç Tunç Çağ kültürleri V.Sevin 2003, Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar Anlatım
15 Anadolu'da Demir Çağ kültürleri V.Sevin 2003, Eski Anadolu ve Trakya, Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar