DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klasik Arkeolojide Mimarlık AR   308 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih GÜLŞEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİKRET FATİH GÜLŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik Dönem mimari yapılarını teknik, plansal ve işlevsel tüm yönleriyle kavramak
Dersin İçeriği
Klasik Dönem mimari yapılarında taş ve duvar işçilikleri, mimari yapı özellikleri, teknik, plansal ve işlevsel tüm yönleriyle tanıtılarak detaylı şekilde işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klasik Dönem Mimarlığının genel özelliklerini kavrar
2) Klasik Dönem Mimarlığında mimari düzenleri kavrar
3) Klasik dönemde dini mimari özelliklerini her yönüyle yorumlar ve açıklar
4) Klasik dönemde sivil mimari özelliklerini her yönüyle yorumlar ve açıklar
5) Klasik dönemde resmi (devlet) mimarisi özelliklerini her yönüyle yorumlar ve açıklar
6) Gymnasiumlar, Hamamlar ve Palaistra mimarisinin genel özelliklerini kavrar.
7) Tiyatro, amfitiyatro ve stadion gibi sahne sanatları ile ilgili mimari yapıların özelliklerini kavramak.
8) Nympheumlar, aguadüktler, zafer takları ve bouleuterionların mimari yapı özelliklerini kavrar ve açıklar
9) Nekropollerin özelliklerini ve mezar yapılarının tiplerini sınıflandırır
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klasik Arkeolojide mimarlığa giriş Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Klasik Dönem Mimari yapılarının tarihleri, teknikleri, planları, mimarileri ve işlevleri ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Klasik Dönem Mimarlığının genel özellikleri öğrenciye kavratılır. Kitap ve makale okuma.
4 Mimari düzenlerden İon düzeni ve özellikleri anlatılır. Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Mimari düzenlerden Korinth düzeni ve özellikleri öğrenciye anlatılır. Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Mimari düzenlerden Dor düzeni ve özellikleri öğrenciye anlatılır. Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Klasik dönem dinsel yapıların mimari özelliklerini yorumlanarak öğrenciye açıklanır Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Klasik dönem sivil mimari özellikleri her yönüyle yorumlanır ve açıklanır Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Klasik dönemde resmi (devlet) mimarisi özellikleri her yönüyle yorumlanır ve açıklanır Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
11 Gymnasiumun özellikleri ve mimarisi tanıtılır Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Hamamlar ve Palaistra mimarisinin genel özellikleri anlatılır. Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Tiyatro, amfitiyatro ve stadion gibi sahne sanatları ile ilgili mimari yapıların özellikleri anlatılır Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
14 Nympheumlar, aguadüktler, zafer takları ve bouleuterionların mimari yapı özellikleri işlenir Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Nekropollerin özellikleri ve mezar yapılarının tipleri sınıflandırılır Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve makale okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar