DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Roma Portre Sanatı 2 AR   328 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nesibe ÇAKIR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NESİBE ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı MÖ 5.yy- MS 4.yy arasındaki Roma sanatını tarihi ve siyasi arka planıyla tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Cumhuriyet Dönemi ile İmparatorluk Dönemi arasındaki Roma sanatı heykel, portre ve kabartmalar özelinde ikonografik ve stilistik açıdan anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Roma Plastik sanatının temel düzeydeki bilgilerini kavrar.
2) Roma Plastik alanında kuramsal bilgileri yorumlar.
3) Roma Plastik konusunda edindiği bilgileri yazılı ve sözlü olarak uygular.
4) Roma Plastik örneklerini eskiçağ tarihi bilgisi ışığında yorumlar.
5) Roma Plastik örneklerini resim, mozaik ve glyptik ile değerlendirir.
6) Roma Plastik örneklerinin bir önceki dönem ile karşılaştır ve yorumlar.
7) Roma Plastik alanındaki, kaybolmuş bulunan eserlerin yarattığı bilgi boşluğu açıklar.
8) Roma Plastik örneklerinin mimari örneklerinin gelişimi ile birlikte değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Orta Yüksek İmparatorluk Tarihi ve Nerva ile başlayan Adoptivkaiser Dönemine giriş Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Traian Zamanı portreleri ve kabartmaları I Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Traian Zamanı kabartmaları ve anıtları II Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Antoninler Sanatı I: Hadrianus Zamanı portreler ve kabartmalar Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Antoninler Sanatı II: A. Pius Zamanı portre ve kabarrtmaları Antoninler Sanatı III: M. Aurelius zamanı portre ve kabartmaları Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Antoninler Sanatı IV: M. Aurelius ve Commodus zamanı portre ve kabartmaları Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Genel MS 2.yy sanatı değerlendirmesi Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Severuslar Dönemi portre ve rölyefleri Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Askerkayzerler Dönemi portre ve heykelleri Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Tetrarhi ve MS 4.yy Geç Antik Sanatı Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Geç Roma dönem için genel özet ve tekrar Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Lahitler Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Mumya Portreleri Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Genel Özet ve Tekrar Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar