DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Urartu Arkeolojisi AR   406 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
Doç. Dr.KAZIM SERDAR GİRGİNER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı son sınıfta Arkeoloji öğrencisinin Demir Çağı uygarlıkları içinden Urartuları öğrenmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste M.Ö.I.Binin ilk yarısında Doğu Anadolu'da yaşamış olan Urartuların siyasi ve kültür tarihi, kentleri ve kaleleri, mimarisi, eserleri, ölü gömme adetleri ve mezarları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci Urartu devleti'nin nerede ve ne zaman kurulduğunu açıklar
2) Urartu yerleşim planlarını değerlendirerek bölgedeki aynı dönem yerleşimlerine nasıl uygulandığını açıklar
3) Urartular'ın siyasi tarihinin ana hatları ile yakındaki uygarlıklarla ilişkisini değerlendirir.
4) Urartu küçük eserlerinin nasıl ve niye yapıldığını yorumlar
5) Urartuların mezarları, ölü gömme adetleri ile bu mezarlara bırakılan eşyaların niye bırakıldığının sonucunu değerlendirir
6) Urartuların aynı dönemde hüküm sürmüş olan Lidya, Frig ve Geç Hititlerle olan ilişkilerini kullanır
7) Urartuların çevre kültür bölgelerinde yaşayan özellikle Geç Assur imparatorluğu ile siyasi ilişkilerini yorumlar
8) Urartuların M.Ö. I.Binyılın ilk yarısında Önasya Arkeolojisindeki yeri ve öneminin ortaya çıkarılmasını analiz eder
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğu Anadolu'nun coğrafyası, jeomorfolojik özellikleri Doğu Anadolu'nun haritaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Urartular'ın siyasi ve kültürel tarihine giriş Önceki hafta önerilen kaynakların araştırılıp bulunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
3 Urartu kralları ve icraatları ile özellikleri Önceki hafta önerilen kaynakların araştırılıp bulunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
4 Urartu kentleri, yerleşim planları ve özellikleri (kaleler) Önceki hafta önerilen kaynakların araştırılıp bulunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
5 Urartu kentleri, yerleşim planları ve özellikleri devam (dini, askeri ve sivil mimari) Önceki hafta önerilen kaynakların araştırılıp bulunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
6 Urartu dini ve tanrıları Önceki hafta önerilen kaynakların araştırılıp bulunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
7 Urartu dini ve tanrıları (devam) Önceki hafta önerilen kaynakların araştırılıp bulunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Problem Çözme
Ödev
9 Urartu madeni eserleri devam Önceki hafta önerilen kaynakların araştırılıp bulunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
10 Urartu seramiği Önceki hafta önerilen kaynakların araştırılıp bulunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
11 Urartu gliptiği Önceki hafta önerilen kaynakların araştırılıp bulunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
12 Urartu dili ve yazıtları Önceki hafta önerilen kaynakların araştırılıp bulunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
13 Urartu ölü gömme adetleri ve mezarları Önceki hafta önerilen kaynakların araştırılıp bulunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Urartu ölü gömme adetleri ve mezarları (devam) Önceki hafta önerilen kaynakların araştırılıp bulunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
15 Genel değerlendirme Önerilen konuların araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar