DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik II AR   246 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kronolojik olarak Neolitik Dönemden M Ö Birinci bin yıla kadar olan süreçte Anadolu Maden sanatını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Anadoluda Neolitik süreçte başlayan maden kullanımı, Kalkolitik dönemde kalay kullanımı, Tunç Çağında tunç kullanımı, Hititler Döneminde maden sanatı, ve MÖ Birinci bin yıl kültürlerinde ( Urartu,Frig ve Lidya) çelik kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Orta Tunç Çağı maden sanatını tanımlar.
2) Kültepe Yerleşimi madeni eserlerini kavrar.
3) Hitit Dönemi maden sanatını ayırt eder.
4) Yurt dışına kaçırılmış Anadolu madeni eserlerini tanır.
5) MÖ Birinci Bin yıl maden sanatını ve teknolojisini analiz eder.
6) Frig, Lidya ve Urartu Devletleri maden gelişimini ve yeni buluşları sentez yapar.
7) Madenin günümüze nasıl ve ne şekilde ulaştığını değerlendirir.
8) Anadolu madenciliğinin önemini değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Orta Tunç Çağı Maden Sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
2 Kültepe Orta Tunç Çağı madeni kapları İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kültepe Orta Tunç Çağı madeni silahları İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
4 Hitit Dönemi Maden Sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
5 Eski Hitit Dönemi Madeni Heykel Sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
6 Hitit İmpratorluk Dönemi Madeni Heykel Sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Hitit Dönemi Şarkışla Tören Baltası İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Schimmel Kolleksiyonu Ana Tanrıça Heykelcikleri İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
10 Schimmel Kolleksiyonu Madeni kapları İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Anadolu MÖ Birinci Bin Maden Sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Urartu Maden Sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
13 Frig Maden Sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
14 Lidya Maden Sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
15 Genel Değerlendirme Genel Tartışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar