DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Değerlendirme ve Çizim Teknikleri AR   227 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Arkeolojide belgelendirmenin en önemli kısmını oluşturan taşınabilir kültür varlıklarının dokümantasyon yöntemleri, kullanılan teknikler, seramik ve küçük buluntuların çizimlerin gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Arkeolojik kazılardan yada yüzey araştırmalarından ele geçmiş olan her türlü taşınır kültür varlığının (çanak çömlek parçası, tam kap ve küçük buluntu olarak adlandırılan eserler) belli bir ölçekte teknik olarak çizimini yapmak ve bu çizimleri bilgisayar ortamına aktarıp çeşitli programlar kullanarak temiz çizimlerini yapmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çizim için gerekli malzemeleri sıralar.
2) Çizim malzemesinin nasıl ve ne amaçla kullanılacağını kavrar.
3) Çizilecek parçaları tanır.
4) Çizilecek parçalar için çap ve duruşu ayırt eder.
5) Tam kap çizimini gösterir.
6) Çizim için yardımcı malzeme (tel, çizim tarağı, dik ölçer) kullanımını kavrar.
7) Küçük buluntu olarak adlandırılan eserleri analiz eder.
8) Küçük eserlerin nasıl çizileceklerini genel hatları ile değerlendirir.
9) Tüm öğrenilen çizimleri bilgisayar ortamına aktararak belirtir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çizim malzemelerinin tanıtılıp temin edilmesi (Milimetrik çizim kağıdı, aydınger, 03 çizim kalemi, kumpas, cetvel, çizim tahtası, tel, plasterin) Tanıtım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Çizim malzemelerinin kullanım şekilleri Uygulama Alıştırma ve Uygulama
3 Çizimi yapılacak parçaların temini ve tanıtılması Uygulama Alıştırma ve Uygulama
4 Çizimi yapılacak parçalar için çap alma yöntemleri Uygulama Alıştırma ve Uygulama
5 Çizimi yapılacak parçaların duruş şekilleri için çizim tahtası kullanılması Uygulama Alıştırma ve Uygulama
6 Çizimi yapılacak parçaların cidar ve yüksekliğinin ölçülmesi Uygulama Alıştırma ve Uygulama
7 Ağız parçası çizimi yapılması Uygulama Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Farklı formda ağız kenarı çizimleri Uygulama Alıştırma ve Uygulama
10 Çizimlerin aktarımı için aydınger kullanımı Uygulama Alıştırma ve Uygulama
11 Dip parçalarının çizimi Uygulama Alıştırma ve Uygulama
12 Kulp parçalarının çizimi Uygulama Alıştırma ve Uygulama
13 Tam kap çizimine başlangıç Uygulama Alıştırma ve Uygulama
14 Tam kap çizim aşamaları Uygulama Alıştırma ve Uygulama
15 Genel tekrar Uygulama Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar