DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arkeolojide Belgeleme Teknikleri (Mimari Çizim) AR   315 5 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih GÜLŞEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİKRET FATİH GÜLŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arkeolojik kazılarda ya da yüzey araştırmalarında tespit edilen mimari yapıların teknik çizimi ve belgelenmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Antik yapıların teknik çizimi anlatılarak röleve çizimi ve uygulaması işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknik çizimin tanımı ve mimari yapıların belgelenmesi yöntemlerini kavrar
2) Mimari çizim teknikleri, lejantlar ve ölçek kavramını kavrar
3) Rölevenin tanımı ve nasıl hazırlanacağını kavrar.
4) Bir mimari yapının üst görünüş çizimlerini uygulamalı olarak kavrar
5) Bir mimari yapının plan görünüşünü uygulamalı olarak kavrar.
6) Bir mimari yapının kesit görünüş çizimini uygulamalı olarak kavrar
7) Bir mimari yapının cephe çizimlerini uygulamalı olarak kavrar.
8) Bir mimari yapının röleve projesini oluşturur.
9) Harita anlatımı ve bir mimari yapının haritaya işlenmesini yapar
10)
11)
12)
13)
14)
15)